Keramický poutač

Číslo záznamu 3713
Název Keramický poutač
Autor (autoři) díla
Investor Park kultury a oddechu v Olomouci
Celkový pohled na ještě kompletní dílo (03/2015/JJ)
kraj okres obec kat. území
Olomoucký kraj Olomouc Olomouc Olomouc-město
Ulice čp. / č. o.
Smetanovy sady
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění na volném prostranství v jižní části Smetanových sadů, v srdci výstaviště Flora
Další rozměry velikost jednotlivých keramických dílců: 80 cm šířka x 80 cm délka
Datace realizace 1965
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • keramika
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • železo a slitiny
Stav zaniklé dílo (ke dni 09.11.2023)
Popis poškození Již v průběhu roku 2015 patrné popraskání několika keramických dílů, které byly následně sejmuty. Umělecký výraz díla byl nenávratně poškozen. Na zbylých keramických dílech se objevují lomové trhliny, nosná kovová konstrukce koroduje. V roce 2023 bylo kvůli korodující kovové konstrukci dílo odstraněno z veřejného prostoru. Zbylé keramické dílce byly deponovány ve skladu Výstaviště Flora.
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Text hesla

Název Rozcestník vznikl patrně později na základě zmínky Josefa Kšíra v publikaci Olomoucké sady a parky. V Zápisech... uvedeno jako "Keramický poutač pro odpočinkový dekorativní parter výstaviště":

Počátkem dubna přijala komise objednávku na keramický poutač pro odpočinkový dekorativní parter výstaviště a schválila jako autora provedení díla Konráda Babraje. Následně byl schválen i návrh realizace v měřítku 1:5. V červenci téhož roku pověřený člen komise zajel do Poštorné zkotrolovat rozpracovanost díla, dle čehož měla být proplacena další část honoráře. Následující měsíc odsouhlasila komise spoluúčast výtvarníka Berana s nárokem na honorář. Počátkem září roku 1965 již bylo dílo osazeno na místě a zkolaudováno.

Prameny

MZA Brno, Fond: G606 - ČFVU Brno, Zápisy KUK 1965, 5. 4., 19. 7., 24. 8., 6. 9.

Literatura

KOŤA, Martin, Sochařská práce Konráda Babraje [online], Brno, 2013 [cit. 2019-03-10], s. 72. Dostupné z: <https://is.muni.cz/th/ygzlc/>, Diplomová práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Vedoucí práce Pavel Suchánek.

Jan Jeništa, Václav Dvořák, Martina Mertová, Bilance. Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 1945–1989, Olomouc 2016, s. 148-149.

Olomouc / Turistický průvodce, Olomouc 1974, s. 48.

Zdeněk Čubrda (red.), Výtvarní umělci Jihomoravského kraje 1985 (kat. výst.), Brno 1985, s. 10.

Josef Kšír, Olomoucké sady a parky, Olomouc 1973, s. 14.

Fotodokumentace aktuálního stavu
Detail keramického dílce (04/2016/VD)
Detail uměleckého zpracování keramických dílců (04/2016/VD)
Detail spodní kovové části plastiky (04/2016/VD)
Pohled na keramické dílce s patrnými trhlinami až úplnou fragmentací (03/2015/JJ)
Celkový pohled na plastiku (07/2023/JJ)
Boční pohled na plastiku (07/2023/JJ)
Detail (07/2023/JJ)
Detail (07/2023/JJ)
Detail (07/2023/JJ)
Detail keramických dílců (04/2020/VD)
Celková kompozice (04/2020/VD)
Archivní fotodokumentace
Vlastivědný ústav a Flora Olomouc (propagační magazín), č. 4, srpen 1970.
Archiv Jiřího Fingera
Archiv Jiřího Fingera
ZpracovalVáclav Dvořák, Jan Jeništa
FotografovalVáclav Dvořák, Jan Jeništa