Keramický poutač

Číslo záznamu 3713
Název Keramický poutač
Autor (autoři) díla
Investor Park kultury a oddechu v Olomouci
Celkový pohled na plastiku (04/2016/VD)
kraj okres obec kat. území
Olomoucký kraj Olomouc Olomouc Olomouc-město
Ulice čp. / č. o.
Smetanovy sady
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění na volném prostranství v jižní části Smetanových sadů, v srdci výstaviště Flora
Další rozměry velikost jednotlivých keramických dílců: 80 cm šířka x 80 cm délka
Datace realizace 1965
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • keramika
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • železo a slitiny
Stav havarijní (ke dni 03.04.2016)
Popis poškození Již v průběhu roku 2015 patrné popraskání několika keramických dílů, které byly následně sejmuty. Umělecký výraz díla byl nenávratně poškozen. Na zbylých keramických dílech se objevují lomové trhliny, nosná kovová konstrukce koroduje.
Text hesla

Název Rozcestník vznikl patrně později na základě zmínky Josefa Kšíra v publikaci Olomoucké sady a parky. V Zápisech... uvedeno jako "Keramický poutač pro odpočinkový dekorativní parter výstaviště":

Počátkem dubna přijala komise objednávku na keramický poutač pro odpočinkový dekorativní parter výstaviště a schválila jako autora provedení díla Konráda Babraje. Následně byl schválen i návrh realizace v měřítku 1:5. V červenci téhož roku pověřený člen komise zajel do Poštorné zkotrolovat rozpracovanost díla, dle čehož měla být proplacena další část honoráře. Následující měsíc odsouhlasila komise spoluúčast výtvarníka Berana s nárokem na honorář. Počátkem září roku 1965 již bylo dílo osazeno na místě a zkolaudováno.

Prameny

MZA Brno, Fond: G606 - ČFVU Brno, Zápisy KUK 1965, 5. 4., 19. 7., 24. 8., 6. 9.

Literatura

KOŤA, Martin, Sochařská práce Konráda Babraje [online], Brno, 2013 [cit. 2019-03-10], s. 72. Dostupné z: <https://is.muni.cz/th/ygzlc/>, Diplomová práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Vedoucí práce Pavel Suchánek.

Jan Jeništa, Václav Dvořák, Martina Mertová, Bilance. Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 1945–1989, Olomouc 2016, s. 148-149.

Olomouc / Turistický průvodce, Olomouc 1974, s. 48.

Zdeněk Čubrda (red.), Výtvarní umělci Jihomoravského kraje 1985 (kat. výst.), Brno 1985, s. 10.

Josef Kšír, Olomoucké sady a parky, Olomouc 1973, s. 14.

Fotodokumentace aktuálního stavu
Celkový boční pohled na plastiku (04/2016/VD)
Detail keramického dílce (04/2016/VD)
Detail uměleckého zpracování keramických dílců (04/2016/VD)
Detail spodní kovové části plastiky (04/2016/VD)
Celkový pohled na kompletní dílo (03/2015/JJ)
Pohled na keramické dílce s patrnými trhlinami až úplnou fragmentací (03/2015/JJ)
Archivní fotodokumentace
Vlastivědný ústav a Flora Olomouc (propagační magazín), č. 4, srpen 1970.
ZpracovalVáclav Dvořák, Jan Jeništa
FotografovalVáclav Dvořák, Jan Jeništa