Sedící dívka pro zahradu domova mládeže

Číslo záznamu 3838
Název Sedící dívka pro zahradu domova mládeže
Autor (autoři) díla
Investor Hospodářská správa škol a školních zařízení, Brno, Rooseveltova 13
1/2021, KK
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Černá Pole
Ulice čp. / č. o.
Drobného 297/ 22
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Socha je umístěna v horní partii zahrady vily Löw-Beer poblíž parku náležejícímu vile Tugendhat, sedí zády k Arnoldově vile. Do roku 2013 se nacházela ve spodní partii zahrady v blízkosti fontány.
Výška 146cm
Šířka 60cm
Hloubka 55cm
Další rozměry Uvedeny jsou rozměry dívčiny postavy (od hlavy po špičky nohou). Kvádrový sokl: v. 106 cm, š. 86 cm, h. 35 cm.
Datace jednání v komisi 19851986
Datace realizace 1986
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • vápenec
  • další anorganické materiály
    • beton
Stav dobrý (ke dni 20.01.2021)
Popis poškození Objevují se krusty prachových nečistot, nárůst mechu a lišejníků. V partii krku je viditelné vytmelené místo, chybí část nosu.
Související objekty
Text hesla

Zdeněk Řehořík si v průběhu 80. let 20. století získal jméno na brněnské výtvarné scéně. Byl pověřován i zakázkami pro veřejný prostor. V roce 1986 vytvořil pro zahradu vily Löw-Beer (tehdejší domov mládeže pro dívky) sochu Sedící dívky z vápence a také abstraktní sochu do středu fontány. Na realizaci se podílel šlapanický sochař Jaromír Blažek, zaměstnaný v podniku Kamena Blansko, se kterým Řehořík vícekrát spolupracoval. Podle Zdeňka Varadi sekal Řehořík částečně sám, aby porozuměl kameni.

Zdeněk Řehořík se celoživotně věnuje tématu ženské postavy. Zde se jedná o mladou dívku ve sportovním oblečení s čelenkou na hlavě, sám autor ale popřel souvislost se spartakiádou. Svým přímočarým, až strohým stylem zachycuje dívku zamyšlenou nebo zasněnou. Zajímavý je nápad podstavce jako zdi, na které postava sedí asymetricky u pravé strany. Zbývá tak místo, aby si mohl někdo přisednout. 

Prameny

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1984 - 85, i.č. 66, 2. 9. 1985.

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1985 - 86, i.č. 68, 7. 10. 1985, 18. 11. 1985, 2. 12. 1985, 3. 3. 1986.

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1986, i.č. 73, 30. 6. 1986.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektempřehled prací za rok 1986, Praha 1986, s. 19.

Jaroslav Varaďa, Řehořík Zdeněk, in: Obrazy/sochy - Rossí Karel - Kokolia Vladimír - Sobotka Jiří - Řehořík Zdeněk, Praha 1986, s. Ř1 - Ř4.

Zdeněk Čubrda, Vyznání růžím. Mírové motivy v exteriérové tvorbě jihomoravských sochařů, Olomouc 1986, nestr.

Jana Černá, Seznámení s (ne)známou sochou Cvičenka ze zahrady vily Löw-Beer v Brně, Sborník Muzea Brněnska 2020, s. 61 - 73, dostupné na: studie 4 černá.cdr (sbornikmb.cz), vyhledáno 20. 1. 2021.

Fotodokumentace aktuálního stavu
1/2021, KK
1/2021, KK
1/2021, KK
1/2021, KK
1/2021, KK
1/2021, KK
1/2021, KK
1/2021, KK
1/2021, KK
1/2021, KK
1/2021, KK
1/2021, KK
1/2021, KK
1/2021, KK
vytmelené místo (1/2021, KK)
Ilustrace k pohádce O cvičence (Andrea Buchtová 2020)
Ilustrace k pohádce O cvičence (Andrea Buchtová 2020)
Archivní fotodokumentace
Stav sochy z konce 80. let (fotoarchiv vily Löw - Beer: zveřejněno se souhlasem pamětnic)
Stav sochy z konce 80. let (fotoarchiv vily Löw - Beer: zveřejněno se souhlasem pamětnic)
Zdeněk Čubrda, Vyznání růžím. Mírové motivy v exteriérové tvorbě jihomoravských sochařů, Olomouc 1986, nestr.
ZpracovalPavel Holec, Klára Kořanová
FotografovalKlára Kořanová