Mim

Číslo záznamu 3860
Název Mim
Autor (autoři) díla
4/2022 KK
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Veveří
Ulice čp. / č. o.
Žerotínovo náměstí 533/ 6
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Socha se nachází před poliklinikou na Žerotínově náměstí. Původně vznikla pro prostor před Mahenovým divadlem, osazena ale byla do parku u Kounicovy ulice a odsud přesunuta v roce 2002 na místo, kde stával pomník Klementa Gottwalda na Žerotínově náměstí. Tematicky sem zapadá, protože zde dříve stávalo první ryze české divadlo v Brně.
Výška 330cm
Další rozměry Převzato z literatury.
Datace realizace 19851986
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • bronz
Stav dobrý (ke dni 12.04.2022)
Popis poškození Socha byla očištěna v letech 2011 a 2015 z iniciativy města Brna.
Dílo bylo restaurováno ano
Související objekty
Text hesla

Modelem k soše mima stál Jiřímu Markovi Bolek Polívka.

Prameny

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1980 - 1981, inv. č. 57, 29. 6. 1981.

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1987, inv.č. 77, 7. 7. 1987.

Literatura

Zdeněk Čubrda, Jiří Marek/Monumentální sochařská tvorba, Brno 1987, nestr.

Jiří Endler, Sochař Jiří Marek, Budišovský zpravodaj (příloha), 2011, č. 1, s. 12.

Jiří Endler, Otisky sochaře Jiřího Marka na brněnském Ústředním hřbitově, in: Dagmar Černoušková - Jindřich Chatrný (ed.), Do říše umění vede mnoho bran. Pocta prof. PhDr. Janu Sedlákovi, CSc., k nedožitým 75. narozeninám, Brno 2018, s. 446 - 457.

https://socharske.brno.cz/projekt/socha-pierot-zerotinovo-nam-brno-stred-2/, vyhledáno 13. 4. 2022.

https://socharske.brno.cz/projekt/socha-pierot-zerotinovo-nam-brno-stred/, vyhledáno 13. 4. 2022.

Fotodokumentace aktuálního stavu
4/2022 KK
4/2022 KK
4/2022 KK
4/2022 KK
4/2022 KK
4/2022 KK
4/2022 KK
4/2022 KK
4/2022 KK
4/2022 KK
signatura (4/2022 KK)
4/2022 KK
Archivní fotodokumentace
sádrový model 1:1 (Zdeněk Čubrda, Jiří Marek/Monumentální sochařská tvorba, Brno 1987, nestr.)
ZpracovalKlára Kořanová
FotografovalKlára Kořanová