Země dárce energie

Číslo záznamu 3989
Název Země dárce energie
Autor (autoři) díla
Investor Tranzitní plynovod Praha
6/2018 MČ
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Břeclav Břeclav Břeclav
Ulice čp. / č. o.
Boří les
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Umístěno u vjezdu v oploceném areálu kompresní stanice Břeclav, situované mezi Břeclaví a Hruškami.
Další rozměry neměřeno
Datace realizace 1980
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • železo a slitiny
      • korozivzdorná ocel
Stav dobrý (ke dni 22.06.2018)
Popis poškození Prachové depozity a biologické napadení (řasy, lišejníky).
Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1980, Praha 1980, s. 94.

Fotodokumentace aktuálního stavu
6/2018 MČ
6/2018 MČ
6/2018 MČ
6/2018 MČ
ZpracovalMichaela Čadilová
FotografovalMichaela Čadilová