Čistota vod a životního prostředí

Číslo záznamu 4612
Název Čistota vod a životního prostředí
Autor (autoři) díla
Václav Sláma (*1927) (hlavní autor)
V. Blažek (další autor)
Investor Krajské středisko pro vodovody a kanalizace Brno
4/2018 MČ
kraj okres obec kat. území
Zlínský kraj Kroměříž Kroměříž Kroměříž
Ulice čp. / č. o.
Kojetínská 3666/ 64
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Umístěno na stěně vedle hlavního vstupu do objektu bývalé okresní vodohospodářské správy.
Výška 180cm
Šířka 170cm
Hloubka 7cm
Datace realizace 1980
Typ
  • reliéf
Stav dobrý (ke dni 10.04.2018)
Související objekty
Text hesla

Materiál reliéfu se nepodařilo přesně určit, pravděpodobně se jedná o plast.

Prameny

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1975 - 76, inv. č. 39, 1. 12. 1975.

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1979 - 80, inv. č. 54, 10. 2. 1980, 19. 5. 1980.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1980, Praha 1980, s. 103.

Fotodokumentace aktuálního stavu
4/2018 MČ
4/2018 MČ
4/2018 MČ
4/2018 MČ
12/2023, KK
12/2023, KK
12/2023, KK
12/2023, KK
12/2023, KK
12/2023, KK
12/2023, KK
ZpracovalMichaela Čadilová
FotografovalMichaela Čadilová, Klára Kořanová