Matka s dítětem

Číslo záznamu 4634
Název Matka s dítětem
Autor (autoři) díla
Investor Brnoinvesta Brno
foto Tomáš Hladík 2007
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Žabovřesky
Ulice čp. / č. o.
Luční
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění na trávníku mezi výškovými bytovými domy
Výška 256cm
Šířka 240cm
Datace návrhu 1975
Datace realizace 1979
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • vápenec
      • vračanský vápenec
Stav dobrý (ke dni 16.01.2018)
Popis poškození Socha prošla v roce 2011 z iniciativy města Brna restaurováním. Už se opět objevuje biologické napadení (řasy, lišejníky).
Dílo bylo restaurováno ano
Text hesla

Signováno na soklu "S. LACINOVÁ / J. STÁREK". V literatuře se objevuje jako datum zhotovení i rok 1975 (srov. Gabrielová - Marčák 1996, s. 110).

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1979, Praha 1979, s. 103.
Bronislava Gabrielová, Monumentální tvorba Sylvy Lacinové, Československý architekt XXIX, 1983, č. 8, s. 8.
Bronislava Gabrilová – Bohumil Marčák, Sylva Lacinová, Brno 1996, s. 53, 110.

https://socharske.brno.cz/projekt/plastika-matka-s-ditetem-lucni-28-brno..., vyhledáno 18. 2. 2022.

Fotodokumentace aktuálního stavu
foto Tomáš Hladík 2007
foto Tomáš Hladík 2007
foto Tomáš Hladík 2007
foto Tomáš Hladík 2007
foto Tomáš Hladík 2007
foto Tomáš Hladík 2007
foto Tomáš Hladík 2007
foto Tomáš Hladík 2007
Archivní fotodokumentace
Bronislava Gabrielová, Monumentální tvorba Sylvy Lacinové, Československý architekt XXIX, 1983, č. 8, s. 8.
Bronislava Gabrilová – Bohumil Marčák, Sylva Lacinová, Brno 1996, s. 53; foto: Josef Tichý.
ZpracovalJana Kořínková, Andrea Jakubcová
FotografovalJosef Tichý, Tomáš Hladík