Zrození hvězdy

Číslo záznamu 4721
Název Zrození hvězdy
Autor (autoři) díla
Investor ONV Gottwaldov
3/2016 VŘ
kraj okres obec kat. území
Zlínský kraj Zlín Zlín Zlín
Ulice čp. / č. o.
Jana Antonína Bati
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Umístěno před tovární budovou č. 32.
Výška 340cm
Šířka 340cm
Hloubka 75cm
Datace realizace 1979
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • železo a slitiny
      • ocel
Stav dobrý (ke dni 01.06.2019)
Dílo bylo restaurováno ano
Text hesla

Zrození Hvězdy vzniklo ve spolupráci architekta Šebestiána Zeliny a zlínského sochaře a designéra Zdeňka Kováře. Původně byla plastika umístěna na atice restaurace nákupního střediska (ul. Okružní u I. segmentu na sídlišti Jižní Svahy). Dnes je ve vlastnictví firmy Cream, která je z rekonstruované budovy sídlištní vybavenosti v nedávné minulosti přesunula do areálu bývalé továrny Svit do bazénu kašny.  

Prameny

Krajská galerie výtvarných umění Zlín, album fotografií Výtvarné dílo v architektuře, 1982 (uloženo v knihovně instituce). 

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1979, Praha 1979, s. 119.
Miroslav Klivar, Jubileum Zdeňka Kováře, Výtvarná kultura VI, 1982, č. 5, s. 4548.
Red., Sjezdová diskuze, Československý architekt XXIX, 1983, č. 5, s. 78.
Vyznání životu a míru: přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou: Praha, květen-srpen 1985, Bratislava září-říjen 1985, Praha 1985. 

Fotodokumentace aktuálního stavu
3/2016 VŘ
3/2016 VŘ
3/2016 VŘ
3/2016 VŘ
3/2016 VŘ
3/2016 VŘ
2016 DN
2016 DN
Archivní fotodokumentace
KGVU Zlín, Album Výtvarné dílo v architektuře, 1982.
KGVU Zlín, Album Výtvarné dílo v architektuře, 1982.
Miroslav Klivar, Jubileum Zdeňka Kováře, Výtvarná kultura VI, 1982, č. 5, s. 45–48.
Vyznání životu a míru: přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou: Praha, květen-srpen 1985, Bratislava září-říjen 1985, Praha 1985.
Red., Sjezdová diskuze, Československý architekt XXIX, 1983, č. 5, s. 7–8.
ZpracovalVladislava Říhová, Andrea Jakubcová
FotografovalVladislava Říhová, Dalibor Novotný