Umělecké doplňky pro památkový objekt Lidové školy umění

Číslo záznamu 4728
Název Umělecké doplňky pro památkový objekt Lidové školy umění
Autor (autoři) díla
Josef Kozel (*1952) (další autor)
Investor MěNV, odbor školství a kultury, Blansko
9/2019 MČ
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Blansko Blansko Blansko
Ulice čp. / č. o.
Zámek
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Kašna se přimyká k jižní fasádě budovy, chráněná zeshora lodžií vynášenou na čtyřech sloupech.
Datace realizace 1983
Typ
  • fontána / kašna / vodní prvek
Materiál
  • kámen
Stav dobrý (ke dni 11.09.2019)
Související objekty
Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1985, Praha 1985, s. 6.

Pavel Svoboda, Sochy, plastiky a jiné výtvarné prvky v exteriéru města Blanska, Blansko 2018, s. 16.

Lubor Lacina, Architekt Lubor Lacina: výběr z díla, Brno 1996, s. 222.

Fotodokumentace aktuálního stavu
9/2019 MČ
9/2019 MČ
9/2019 MČ
ZpracovalMichaela Čadilová, Vladislava Říhová
FotografovalMichaela Čadilová