Exteriérová plastika před 21. budovou n. p. Svit

Číslo záznamu 4738
Název Exteriérová plastika před 21. budovou n. p. Svit
Autor (autoři) díla
Jiří Vlach (*1946) (hlavní autor)
J. Šindler (architekt)
Ladislav Pastrnek (další autor)
Investor Svit n. p. Gottwaldov
KGVU ve Zlíně, fond: Kartotéka Díla Gottwaldov, foto: 2
kraj okres obec kat. území
Zlínský kraj Zlín Zlín Zlín
Ulice čp. / č. o.
tř. Tomáše Bati
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění ve vstupu do budovy č. 21 v areálu továrny
Datace realizace 1979
Typ
  • socha / sousoší
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Prameny

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, fond: Kartotéka Díla Gottwaldov (Zlín) (uloženo v knihovně instituce).
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, album fotografií k výstavě Výtvarné dílo v architektuře, Kabinet architektury Gottwaldov, 1982 (uloženo v knihovně instituce).

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1979, Praha 1979, s. 120.

Archivní fotodokumentace
KGVU ve Zlíně, fond: Kartotéka Díla Gottwaldov, foto: 2
KGVU ve Zlíně, fond: Kartotéka Díla Gottwaldov, foto: 2
KGVU ve Zlíně, album Výtvarné dílo v architektuře.
ZpracovalAnna Štulcová
Fotografoval