Ráno

Číslo záznamu 4855
Název Ráno
Autor (autoři) díla
Celkový pohled (07/2023/JJ)
kraj okres obec kat. území
Olomoucký kraj Olomouc Olomouc Hodolany
Ulice čp. / č. o.
Březinova
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění na zatravněném prostranství podél Březinovy ulice
Výška 85cm
Šířka 200cm
Hloubka 85cm
Další rozměry rozměry soklu: výška 135 cm, šířka 45 cm, hloubka 30 cm
Datace realizace 1965
Datace kolaudace 1967
Datace restaurování 2023
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • pískovec
Stav dobrý (ke dni 30.05.2023)
Popis poškození drobné autorské vysprávky. Dílo bylo restaurováno v roce 2023. Restaurátor Milan Dofek.
Dílo bylo restaurováno ano
Text hesla

Před čerstvě dokončeným Pavilónem služeb obyvatelstva našla v roce 1965 své místo první velká olomoucká realizace sochaře Jaroslava Přindiše, pískovcová skulptura Ráno. Dům služeb, navržený architektem Antonínem Škamradou, plnil mnohostranné funkce. Nacházela se zde nejen knihovna s čítárnou a klubovní zařízení tzv. „osvětových besed“, ale také holičství a kadeřnictví nebo sběrna čistírny oděvů.

Na sochařský objekt před dům služeb byla v roce 1963 vypsána celostátní soutěž k 20. výročí osvobození ČSSR. Přindiš v ní sice se svým návrhem zvítězil, komise však zvažovala také možnost, že by prostranství před domem služeb doplnila Frydeckého soutěžní práce Haná, posléze umístěná na kašně na Tererově náměstí. Socha Ráno se na tomto místě kolaudovala v roce 1967.

Prameny

ZAO, fond: Dílo, podnik Českého fondu výtvarných umění, oblastní středisko Olomouc 1959–1996, karton 14.

Literatura

Jan Jeništa, Václav Dvořák, Martina Mertová, Bilance. Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 1945–1989, Olomouc 2016, s. 74-75.

Josef Kšír, Z historie 20 let: sídliště v přednádražním prostoru, Kdy-kde-co v olomoucké kultuře, č. 12, Olomouc 1965, s. 5.

František Kobza, Dalibor Malina, Katalog výtvarných umělců olomoucké oblasti A/Ž 1989, Praha-Olomouc 1989.

Fotodokumentace aktuálního stavu
Pohled na sochařský objekt (04/2016/VD)
Pohled na sochařský objekt (03/2015/JJ)
Detail materiálu a autorská vysprávka (04/2016/VD)
Pojivo mezi soklem a sochou (04/2016/VD)
Stav po restaurování (07/2023/JJ)
Stav po restaurování (07/2023/JJ)
Stav po restaurování (07/2023/JJ)
Stav po restaurování (07/2023/JJ)
Archivní fotodokumentace
Práce na skulptuře. Foto z pozůstalosti J. Přindiše v majetku rodiny.
Po osazení. Foto z pozůstalosti J. Přindiše v majetku rodiny.
Po osazení. Foto z pozůstalosti J. Přindiše v majetku rodiny.
Po osazení. Foto z pozůstalosti J. Přindiše v majetku rodiny.
Model. Foto z pozůstalosti J. Přindiše v majetku rodiny.
ZpracovalVáclav Dvořák, Jan Jeništa
FotografovalVáclav Dvořák, Jan Jeništa