Plastika "Vesmír" na sídlišti Nový Lískovec

Číslo záznamu 4874
Název Plastika "Vesmír" na sídlišti Nový Lískovec
Autor (autoři) díla
Investor NV města Brna, zastoupený Brnoinvestou, Brno, Brandlova 1
3/2021, KK
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Nový Lískovec
Ulice čp. / č. o.
Koniklecová
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Plastika je osazena na vysokém podstavci před budovou pošty. V roce 2002 byl v těsné blízkosti postaven most vedoucí nad vozovkou od prodejny Albert k poště, který poněkud ubral dílu na působivosti.
Další rozměry Plastika neměřena. Podstavec je tvořen dvěma stejnými hranoly (jeden hranol: v. cca 1200 cm, š. 90 cm, h. 37 cm), které jsou zapuštěny do země s odsazením 20 cm. Vůči sobě jsou hranoly posunuty o 40 cm do strany.
Datace jednání v komisi 19821989
Datace realizace 19851988
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • další anorganické materiály
    • beton
  • slitiny železa a neželezné kovy
Stav dobrý (ke dni 10.03.2021)
Popis poškození Patrné malé praskliny na betonovém podstavci.
Související objekty
Text hesla

Na ztvárnění sochy Vesmír proběhla na začátku roku 1983 soutěž, které se zúčastnili sochaři Wenzel, Řehořík a Brožová. V soutěži zvítězila Eva Brožová, která návrh dotvořila spolu s Janem Brožem. Jaroslav Mittag se pravděpodobně ujal realizace díla.

Prameny

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1981 - 82, inv.č. 60, 13. 7. 1982.

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1985, inv.č. 66, 18. 3. 1985, 1. 4. 1985, 6. 5. 1985, 2. 9. 1985.

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1985 - 86, inv.č. 68, 21. 10. 1985, 7. 4. 1986.

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1986 - 87, inv.č. 72, 13. 1. 1987.

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1987, inv. č. 77, 7. 7. 1987.

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1988, inv.č. 80, 4. 10. 1988.

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1987 - 88, inv.č. 82, 3. 5. 1988.

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1988, inv.č. 79, 21. 11. 1988, 6. 12. 1988, 16. 1. 1989.

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1989, inv. č. 86, 19. 6. 1989.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1985, Praha 1985, s. 17.

Nina Dvořáková, Eva Brožová, Brno 1988, nestr.

Fotodokumentace aktuálního stavu
3/2021, KK
3/2021, KK
3/2021, KK
3/2021, KK
3/2021, KK
3/2021, KK
3/2021, KK
3/2021, KK
3/2021, KK
3/2021, KK
3/2021, KK
Archivní fotodokumentace
Nina Dvořáková, Eva Brožová, Brno 1988, nestr.
ZpracovalMarta Balíková, Klára Kořanová
FotografovalKlára Kořanová