Keramický reliéf pro velkopekárnu

Číslo záznamu 4880
Název Keramický reliéf pro velkopekárnu
Autor (autoři) díla
Investor Jihomoravské pekárny Brno
Foto: Petr Horák, 2018
kraj okres obec kat. území
Kraj Vysočina Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou Město Žďár
Ulice čp. / č. o.
Jihlavská 1143/ 29
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Vysoko na fasádě budovy velkopekárny.
Další rozměry Obrovské, pro umístění nezměřitelné.
Datace realizace 1980
Typ
  • reliéf
Materiál
  • keramika
Stav dobrý (ke dni 08.08.2018)
Text hesla

Monstrózní reliéf se stylizovaným motivem obilného klasu.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1980, Praha 1980, s. 116.

Ivo Filka, Jaroslav Švoma, Ždár nad Sázavou v zrcadle staletí. Žďár nad Sázavou 2005, s. 109.

Fotodokumentace aktuálního stavu
Foto: Petr Horák, 2018
Foto: Petr Horák, 2018
ZpracovalFrantišek Míček, Petr Horák
FotografovalPetr Horák