Kosmonauti

Číslo záznamu 4960
Název Kosmonauti
Autor (autoři) díla
Investor Krajský investorský útvar Ostrava
Kosmonauti 2013/JI
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Karviná Havířov Bludovice
Ulice čp. / č. o.
Mládežnická
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Před základní školou na ulici Mládežnická.
Výška 140cm
Šířka 360cm
Další rozměry Betonový pylon o rozměrech 345 x 60 x 35 cm.
Datace osazení 1981
Datace jednání v komisi 19791981
Datace realizace 1980
Datace kolaudace 1981
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • další anorganické materiály
    • beton
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • měď
Stav dobrý (ke dni 21.06.2016)
Text hesla

Výběrové řízení 1979 (Václav Uruba, Evžen Scholler a Rudolf Svoboda); název díla se v pramenech objevuje v obou variantách (Úspěchy v dobývání vesmíru bylo oficiální zadání); plastika vyrobena z tepané mědi; v průběhu předkládání návrhu uvažoval Uruba také o variantní návrhu z kamene, který předpokládal s instalací sochy na zemi.

Začátkem roku 2023 velké kusy plastiky odřezány sběrači kovů. Město plánuje restaurování plastiky.

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, kniha zápisů – Komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1/1978–4/1979, 6. 3. 1979.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, kniha zápisů – Komise pro spolupráci výtvarníků s architekty  5/1979–7/1980, 3. 7. 1979, 2. 10. 1979, 5. 2. 1980.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, kniha zápisů – Komise pro spolupráci výtvarníků s architekty  7/1980–12/1980, 19. 8. 1980, 9. 12. 1980.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, kniha zápisů – Komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1981–1982, 18. 8. 1981.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, složka dokumentace.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1980, Praha 1980, s. 119.

Alena Krtilová, Výtvarné město Havířov, Havířov – Ostrava 2017.

Z.Š., Evžen Kuba, Obytný okrsek v Havířově, Československý architekt XXVIII, 1982, č. 25–26, s. 3.

Miloš Bartoň, Výtvarné dílo v architektuře, Výtvarná kultura VII, 1983, č. 6, s. 27–31.

https://polar.cz/zpravy/karvinsko/havirov/11000036413/havirov-necha-opra...

Fotodokumentace aktuálního stavu
Kosmonauti 2013/JI
Kosmonauti 2013/JI
Kosmonauti 2013/JI
Kosmonauti 2013/JI
Kosmonauti 2013/JI
Kosmonauti 2013/JI
Kosmonauti 2013/JI
Kosmonauti 2013/JI
Archivní fotodokumentace
Z.Š., Evžen Kuba, Obytný okrsek v Havířově, Československý architekt XXVIII, 1982, č. 25–26.
Foto Oskar Cienciala.
Archiv Městské knihovny v Havířově, foto František Sikora.
Archiv Magistrátu města Havířov, Památky a umělecká díla, Podlesí.
Archiv Magistrátu města Havířov, Památky a umělecká díla, Podlesí.
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalJakub Ivánek