Valašská holubice

Číslo záznamu 5107
Název Valašská holubice
Autor (autoři) díla
Investor ONV Vsetín
07/2016 MU
kraj okres obec kat. území
Zlínský kraj Vsetín Rožnov pod Radhoštěm Rožnov pod Radhoštěm
Ulice čp. / č. o.
5. května 1700
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Plastika je umístěna v průčelí budovy základní školy.
Výška 100cm
Šířka 100cm
Další rozměry průměr 100 cm
Datace realizace 1980
Datace kolaudace 1981
Typ
  • reliéf
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • železo a slitiny
      • korozivzdorná ocel
Stav dobrý (ke dni 15.07.2016)
Text hesla

materiál: chromniklová ocel

Prameny

Muzeum umění Olomouc, fond: Dílo Olomouc, k. 1 (1981).

 

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1980, Praha 1980, s. 130.

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1981, Praha 1981, s. 137.

Fotodokumentace aktuálního stavu
07/2016 MU
07/2016 MU
07/2016 MU
Archivní fotodokumentace
MU Olomouc, fond: Dílo Olomouc, k. 1
MU Olomouc, fond: Dílo Olomouc, k. 1
pozůstalost Jeronýma Grmely v držení dcery Věry Tošovské
ZpracovalZuzana Křenková, Magdalena Uttendorfská
FotografovalMagdalena Uttendorfská