Mobilní plastika

Číslo záznamu 5168
Název Mobilní plastika
Autor (autoři) díla
Evžen Simek (*1932) (hlavní autor)
Adolf Šrom (architekt)
Zdeněk Houdek (*1930) (další autor)
Investor ONV Gottwaldov, zast. Stavoinvestou Gottwaldov
5/2019 VŘ
kraj okres obec kat. území
Zlínský kraj Zlín Napajedla Napajedla
Ulice čp. / č. o.
Nábřeží
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Umístěno v parčíku před budovou občanské vybavenosti.
Výška 200cm
Šířka 180cm
Hloubka 13cm
Další rozměry uvedeny rozměry vrcholové plastiky; sokl: průměr 47 cm, v. 69 cm
Datace realizace 1979
Typ
 • socha / sousoší
Materiál
 • kámen
  • žula
 • sklo
 • slitiny železa a neželezné kovy
  • železo a slitiny
   • korozivzdorná ocel
Stav poškozeno (ke dni 21.05.2019)
Popis poškození Obruče plastiky jsou poškozené, na kovových částech je patrné biologické napadení a počínající známky koroze. Pojící hmota ve spáře středového skleněného terče je degradovaná a samotný terč je oproti původnímu řešení pootočený.
Text hesla

Mobilní plastika se ve stejné podobě uplatnila také ve Františkových Lázních jako součást pomníku s citátem Bedřicha Engelse (záznam č. 24860). 

Prameny

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, fond: Kartotéka Díla Gottwaldov (Zlín), uložena v knihovně instituce. 
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, album fotografií k výstavě Výtvarné dílo v architektuře, Kabinet architektury Gottwaldov, 1982 (uloženo v knihovně instituce).

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1979, Praha 1979, s. 131.

Fotodokumentace aktuálního stavu
5/2019 VŘ
5/2019 VŘ
5/2019 VŘ
5/2019 VŘ
5/2019 VŘ
5/2019 VŘ
5/2019 VŘ
5/2019 VŘ
5/2019 VŘ
5/2019 VŘ
5/2019 VŘ
Archivní fotodokumentace
KGVU ve Zlíně, fond: Kartotéka Díla Gottwaldov, foto: 3
KGVU ve Zlíně, fond: Kartotéka Díla Gottwaldov, foto: 3
KGVU ve Zlíně, album Výtvarné dílo v architektuře.
ZpracovalVladislava Říhová
FotografovalVladislava Říhová