Černá Pole

Číslo záznamu 5207
Název Černá Pole
Autor (autoři) díla
Miloš Axman (1926–1990) (hlavní autor)
Ladislav Volák (architekt)
Investor Oblastní vojenská investiční správa Brno
5/2022 KK
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Černá Pole
Ulice čp. / č. o.
Bieblova
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Před obytným domem v ústí ulice Bieblovy do náměstí SNP.
Výška 220cm
Šířka 230cm
Hloubka 120cm
Další rozměry Rozměry uvedeny včetně betonového soklu.
Datace jednání v komisi 19681969
Datace realizace 1969
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • pískovec
  • další anorganické materiály
    • beton
Stav dobrý (ke dni 23.05.2022)
Popis poškození Socha byla v roce 2010 restaurována z iniciativy města Brna. Na povrchu je patrné znečištění prachovými částicemi a nárůst mechů a lišejníků.
Dílo bylo restaurováno ano
Související objekty
Text hesla

Při projednávání zakázky se o soše mluvilo jako o Poezii nebo o personifikaci Černých Polí. Později se můžeme setkat i se jménem Vlna. Dílo původně obsahovalo bronzový květ vsazený do otvoru vytvořeného dynamickou vlnou pískovce. Krátce po osazení byl bronzový detail zničen nebo odcizen.

Prameny

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1968, inv. č. 21, 1. 4. 1968, 22. 4. 1968, 16. 9. 1968.

Literatura

Zdeněk Čubrda, Miloš Axman, Praha 1988, s. 41 a 190.

plastika: „Černá Pole“ - Profil objektu (brna.cz), vyhledáno 30. 5. 2022.

https://socharske.brno.cz/projekt/plastika-vlna-bieblova-1-brno-sever/, vyhledáno30. 5. 2022.

Sídliště Černá Pole | Objekty | Brněnský architektonický manuál - průvodce brněnskou architekturou (brno.cz), vyhledáno 31. 5. 2022.

Fotodokumentace aktuálního stavu
5/2022 KK
5/2022 KK
5/2022 KK
5/2022 KK
5/2022 KK
5/2022 KK
5/2022 KK
5/2022 KK
5/2022 KK
5/2022 KK
5/2022 KK
5/2022 KK
5/2022 KK
5/2022 KK
Archivní fotodokumentace
sádrová skica z roku 1968 (Zdeněk Čubrda, Miloš Axman, Praha 1988, obr. 79.)
Zdeněk Čubrda, Miloš Axman, Praha 1988, obr. 80.
Zdeněk Čubrda, Miloš Axman, Praha 1988, obr. 81.
Zdeněk Čubrda, Miloš Axman, Praha 1988, obr. 134.
ZpracovalAnna Štulcová, Klára Kořanová
FotografovalKlára Kořanová