Výtvarná studie prostoru před OV KSČ

Číslo záznamu 5289
Název Výtvarná studie prostoru před OV KSČ
Autor (autoři) díla
Investor MěNV Žďár nad Sázavou
Foto: Petr Horák, 2019
kraj okres obec kat. území
Kraj Vysočina Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou Město Žďár
Ulice čp. / č. o.
Dolní 165/ 1
Umístění v exteriéru
Datace realizace 1979
Související objekty
Text hesla

Prostor před OV KSČ Žďár nad Sázavou určuje zajímavý přístřešek tvaru řezu rotačního hyperboloidu před vchodem, samostatně stojící betonový stan, ladně prohnutý a přitom ostře vybíhající do prostoru, avšak ten je až produktem úpravy budovy v 90. letech, jak prozrazují snímky stavby z doby před rokem 1989. Naopak před revolucí byla na boční fasádě vyššího objektu velká pěticípá plastická hvězda, která mohla být součástí daného úkolu řešení předprostoru.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1979, Praha 1979, s. 143.

Fotodokumentace aktuálního stavu
Foto: Petr Horák, 2019
Foto: Petr Horák, 2019
Archivní fotodokumentace
stav budovy před rokem 1989
ZpracovalPetr Horák
FotografovalPetr Horák