Busta F. Dobrovolného

Číslo záznamu 5451
Název Busta F. Dobrovolného
Autor (autoři) díla
Zbyněk Trenkvic (další autor)
Investor Okresní muzeum a galerie Havlíčkův Brod
Pochodeň, 25. srpna 1971, s. 3.
kraj okres obec kat. území
Kraj Vysočina Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod
Ulice čp. / č. o.
Havlíčkovo náměstí 19
Datace návrhu 1971
Datace jednání v komisi 1971
Datace realizace 1979
Typ
  • busta
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • bronz
Text hesla

Dílo nedohledáno, dle udání pamětníků bylo určeno pro Havlíčkovu Borovou, rodiště komunistického novináře F. Dobrovolného, otce autora díla.

9. 7. 1971 - Schválení záměru a honoráře.

23. 7. 1971 - Dodatkem k zápisu z 9.7. schválení spoluautorství J. Bursíka.

1. 10. 1971 - Schválení realiz. díla (dle průkazné fotodokumentace). Souhlas s fakturací.

 

 

Prameny

Národní archiv, Fond: Český fond výtvarných umělců - Dílo, Praha kart. 119, 1971.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1979, Praha 1979, s. 147.

Pochodeň, 25. srpna 1971, s. 3.

ZpracovalPetr Horák
Fotografoval