Horník a děvče

Číslo záznamu 5490
Název Horník a děvče
Autor (autoři) díla
Investor Ostravsko-karvinský revír, Důl ČSM
6/2014 VR
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Karviná Stonava Stonava
Ulice čp. / č. o.
Stonava 1077
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění na stěně po pravé straně vstupního objektu areálu Dolu ČSM
Výška 400cm
Šířka 720cm
Datace osazení 1979
Datace jednání v komisi 19771979
Datace realizace 1979
Datace kolaudace 1979
Typ
  • mozaika
Materiál
  • sklo
    • prefabrikované skleněné kostky
Stav poškozeno (ke dni 30.07.2014)
Popis poškození V důsledku koroze šroubů, kterými je mozaika přichycena, dochází k jejich uvolňování (vychlípnuté nad ostatní) a zároveň k uvolňování plátů mozaiky. Patrné je velké množství vypadaných kostech - zejména v rozích plátů.
Související objekty
Text hesla

komise schválila "variantu s motivem skupiny figur, světlo a tma"; komise při kolaudaci nařídila odstranění technologických nedostatků vzniklých při montáži (úprava dilatačních spár, začištění upevňovacích šroubů, úprava soklu); mozaika vyskládána na hliníkové pláty, které jsou v rámci celkové kompozice značně patrné

 

Skleněná mozaika představuje dvě postavy – stojící děvče v hnědém oblečení a horníka v pracovním odění s helmou na hlavě, jak vztahují ruce ke slunci, jehož paprsky tvoří záři na pozadí kompozice. Částečně poničená signatura autora návrhu Vladimíra Neuwirta se zachovala v pravém dolním rohu mozaiky.

Použitý materiál: Mozaika je sestavena z prefabrikovaných skleněných kostek o velikosti 1,6 cm x 1,2 cm. Použité sklo je čiré. Mozaikové kostky jsou nalepeny tavným lepidlem na hliníkový plát.

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, kniha zápisů – Komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 11/1976–1977, 9. 3. 1977, 23. 3. 1977, 24. 8. 1977, 7. 9. 1977.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, kniha zápisů – Komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1/1978–4/1979, 22. 2. 1978, 12. 7. 1978.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, kniha zápisů – Komise pro spolupráci výtvarníků s architekty  5/1979–7/1980, 19. 12. 1979.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, složka dokumentace.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1979, Praha 1979, s. 160.

Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením
na jejich výskyt a poškození
, dostupné z: http://mozaika.vscht.cz/data/pdf/mskki005.pdf

Fotodokumentace aktuálního stavu
6/2014 VR
6/2014 VR
6/2014 VR
6/2014 VR
6/2014 VR
6/2014 VR
6/2014 VR
6/2014 VR
6/2014 VR
6/2014 VR
6/2014 VR
6/2014 VR
6/2014 VR
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalVladislava Říhová