Mír dětem

Číslo záznamu 5735
Název Mír dětem
Autor (autoři) díla
Investor Krajský investorský útvar Ostrava
Mír dětem 2016/JI
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Karviná Havířov Šumbark
Ulice čp. / č. o.
Marie Pujmanové
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Před ZŠ Marie Pujmanové.
Výška 70cm
Šířka 180cm
Hloubka 55cm
Datace osazení 1987
Datace jednání v komisi 19811986
Datace realizace 1985
Datace kolaudace 1985
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • bronz
Stav dobrý (ke dni 21.06.2016)
Text hesla

Původně měla pro sídliště Šumbark (náměstí 9. května) vzniknout plastika Julia Fučíka v nadživotní velikosti, přičemž úkol byl řešen výběrovým řízením, vypsaným v květnu 1984 (vyzváni Václav Fidrich, Vladislav Gajda a Miroslav Rybička); v srpnu 1985 však objednavatel (zřejmě kvůli nemožnosti zvýšit finanční sumu na úkol) změnil zadání a požadoval využít zřejmě již existující plastiku Ivanského, která by se pouze odlila z bronzu a umístila před ZŠ; kolaudováno pro nepřipravenost stavby v ateliéru a osazeno teprve v roce 1987.

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, kniha zápisů – Komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1981–1982, 24. 11. 1981.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, kniha zápisů – Komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1/1984–12/1984, 22. 5. 1984.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, kniha zápisů – Komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1/1985–6/1986, 6. 8. 1985, 20. 8. 1985, 27. 8. 1985, 8. 10. 1985, 9. 11. 1985.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, kniha zápisů – Komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 7/1986–3/1988, 2. 12. 1986.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, složka dokumentace.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Fotodokumentace výtvarných děl členů ČFVU, střediska v Ostravě, realizovaných v r. 1985.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1985, Praha [1986], s. 33.

Otta Dedek, Antonín Ivanský, Ostrava 1985.

Alena Krtilová, Výtvarné město Havířov, Havířov – Ostrava 2017.

Iva Štouračová, Plastika v exteriéru města Havířova (bakalářská práce), Katedra české literatury, literární vědy a dějin umění FF OU, Ostrava 2010, s. 36, 59–60.

Fotodokumentace aktuálního stavu
Mír dětem 2016/JI
Mír dětem 2016/JI
Mír dětem 2016/JI
Mír dětem 2016/JI
Mír dětem, detail signatury, 2016/JI
Archivní fotodokumentace
ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, složka dokumentace.
ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Fotodokumentace výtvarných děl členů ČFVU, střediska v Ostravě, realizovaných v r. 1985.
ZpracovalMarta Balíková
Fotografoval