Exteriérová plastika "Energie" pro kompresorovou stanici Tranzitního plynovodu č. 9

Číslo záznamu 5941
Název Exteriérová plastika "Energie" pro kompresorovou stanici Tranzitního plynovodu č. 9
Autor (autoři) díla
Eva Havelková (*1929) (hlavní autor)
Adolf Havelka (1930–2015) (další autor)
Investor Transitní plynovod Praha
2/2019 VŘ
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Znojmo Hostim Hostim
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Na zelené ploše uvnitř oploceného areálu, před administrativní budovou. Pohledově se dnes plastika téměř neuplatňuje díky neupravované okolní zeleni.
Další rozměry neměřeno
Datace realizace 1981
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • železo a slitiny
      • korozivzdorná ocel
      • uhlíková ocel
Stav dobrý (ke dni 12.02.2019)
Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1981, Praha 1981, s. 106.

Fotodokumentace aktuálního stavu
2/2019 MČ
2/2019 MČ
2/2019 MČ
2/2019 VŘ
ZpracovalMichaela Čadilová
FotografovalMichaela Čadilová, Vladislava Říhová