Keramický reliéf pro nákupní středisko

Číslo záznamu 599
Název Keramický reliéf pro nákupní středisko
Autor (autoři) díla
Investor Jednota, LSD Rakovník
6/2017 ZK
kraj okres obec kat. území
Středočeský kraj Rakovník Kněževes Kněževes u Rakovníka
Ulice čp. / č. o.
Václavské nám. 20
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Reliéfní obklad je instalována v průčelí nákupního střediska.
Výška 230cm
Šířka 200cm
Datace realizace 1976
Typ
  • obklad
  • reliéf
Materiál
  • keramika
Stav dobrý (ke dni 29.06.2017)
Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1976, Praha 1976, s. 43.

Vladislava Říhová - Zuzana Křenková, Antonín Gajdušek (1927–2001), soupis uměleckých děl ve veřejném prostoru, Slovácko, společenskovědní recenzovaný časopis pro moravsko-slovenské pomezí LIX2018, s. 281–300.

Fotodokumentace aktuálního stavu
6/2017 ZK
6/2017 ZK
6/2017 ZK
6/2017 ZK
ZpracovalZuzana Křenková
FotografovalZuzana Křenková