Památník Josefa Jurana

Číslo záznamu 6241
Název Památník Josefa Jurana
Autor (autoři) díla
Investor MěNV Rosice
Fotoarchiv Jaroslava Světlíka.
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-venkov Rosice Rosice u Brna
Ulice čp. / č. o.
Trávníky
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Socha stávala naproti kulturnímu domu Cristal a vévodila celému prostranství. Po odstranění z veřejného prostoru byla přesunuta do bývalé huti Klamovka u Blanska.
Další rozměry Postava je pojatá v nadživotní velikosti.
Datace realizace 1981
Typ
  • památník / pomník
  • socha / sousoší
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • bronz
Stav dobrý (ke dni 16.08.2021)
Popis poškození Povrch je pokryt korozivními produkty. Místy jsou viditelné stopy po ptačím trusu, zatekliny a zářezy snad od brusky.
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Text hesla

Karel Zouhar byl pověřen sochařskou prací na pomníku, architektonickou stránku měl na starosti zpočátku Silvestr Vašek a navázal na něj Jaroslav Ryška. Památník Josefu Juranovi byl odhalen 5. září roku 1981. K odstranění došlo po roce 1989.

Prameny

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1977 - 78, inv. č. 48, 5. 12. 1977, 6. 3. 1978, 10. 4. 1978.

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1978 - 79, inv. č. 51, 18. 9. 1978.

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1979, inv. č. 52, 25. 6. 1979, 15. 10. 1979.

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1979 - 80, inv. č. 54, 21. 12. 1979, 10. 2. 1980, 19. 5. 1980, 2. 6. 1980, 6. 10. 1980, 21. 4. 1981.

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1980 - 81, inv. č. 57, 16. 2. 1981, 18. 5. 1981, 24. 8. 1981, 7. 9. 1981.

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1981 - 82, inv. č. 60, 14. 12. 1981.

Literatura

Spolupráce vytvarníka s architektem, přehled prací za rok 1981, Praha 1981, s. 116.

Rosický zpravodaj, říjen 1981, titulní strana.

Rosický zpravodaj, prosinec 1983, titulní strana.

Rosický zpravodaj, červen 1984, nestr.

Jiří Koev, Josef Juran a jeho socha, Rosa. Zpravodaj Rosicka, č. 4, duben 2018, s. 46, untitled (rosice.cz), vyhledáno 16. 8. 2021.

Jiří Koev, Josef Juran a jeho socha, Rosa. Zpravodaj Rosicka, č. 5, květen 2018, s. 22, untitled (rosice.cz), vyhledáno 16. 8. 2021.

Jaroslav Světlík, Jak jsem hledal a našel sochu Josefa, Rosa. Zpravodaj Rosicka, č. 6, červen 2018, s. 4 - 5, untitled (rosice.cz), vyhledáno 16. 8. 2021.

Fotodokumentace aktuálního stavu
Fotoarchiv Jaroslava Světlíka.
Fotoarchiv Jaroslava Světlíka.
Fotoarchiv Jaroslava Světlíka.
Fotoarchiv Jaroslava Světlíka.
Archivní fotodokumentace
Rosický zpravodaj, říjen 1981, titulní strana.
Rosický zpravodaj, říjen 1981, titulní strana.
Rosický zpravodaj, říjen 1981, titulní strana.
Rosický zpravodaj, prosinec1983, titulní strana.
Rosický zpravodaj, prosinec 1983, titulní strana.
Rosický zpravodaj, červen 1984, nestr.
ZpracovalMichaela Čadilová, Klára Kořanová
Fotografoval