Mládí

Číslo záznamu 6284
Název Mládí
Autor (autoři) díla
Jiří Habarta (*1943) (hlavní autor)
Jan Palacký (*1926) (architekt)
Investor ONV Gottwaldov
2017 DR
kraj okres obec kat. území
Zlínský kraj Zlín Otrokovice Otrokovice
Ulice čp. / č. o.
Jana Žižky
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Dílo je osazeno před vstupem do základní školy (čp. 1355).
Výška 210cm
Datace realizace 1985
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • vápenec
Stav dobrý (ke dni 01.06.2019)
Popis poškození Dílo je osazeno mimo svůj původní architektonický kontext. Na soše, stojící samostatně na travnaté ploše, jsou patrné prachové depozity, biologické napadení (mechy, lišejníky, řasy) a mechanická poškození.
Prameny

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, fond: Kartotéka Díla Gottwaldov (Zlín) (uložena v knihovně instituce).

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1985, Praha 1985, s. 77.

Fotodokumentace aktuálního stavu
2017 DR
2017 DR
2017 DR
Archivní fotodokumentace
KGVU ve Zlíně, fond: Kartotéka Díla Gottwaldov, foto: 13.
KGVU ve Zlíně, fond: Kartotéka Díla Gottwaldov, foto: 13.
ZpracovalVladislava Říhová
FotografovalDaniel Rybka