Zrod architektury

Číslo záznamu 7418
Název Zrod architektury
Autor (autoři) díla
Miroslav Dobeš (*1953) (hlavní autor)
Investor Barumprojekt, Gottwaldov
Karel Krčmář, Vědecko-výzkumné centrum Barumprojekt v Gottwaldově - Loukách, Československý architekt XXXV, 1989, č. 3.
kraj okres obec kat. území
Zlínský kraj Zlín Zlín Louky nad Dřevnicí
Ulice čp. / č. o.
Dlouhé díly 351
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Umístěno před bývalou budovou vědeckovýzkumného centra Barumprojektu (dnes budova Okresního soudu).
Další rozměry Velikost sochařského díla je odhadována na v. 150 cm, š. 150 cm, hl. 150 cm, výška celého objektu byla cca 4 m.
Datace realizace 1988
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • žula
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • železo a slitiny
      • korozivzdorná ocel
Stav zaniklé dílo (ke dni 01.06.2019)
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1988, Praha 1988, s. 37.
Karel Krčmář, Vědecko-výzkumné centrum Barumprojekt v Gottwaldově - Loukách, Československý architekt XXXV, 1989, č. 3.

Archivní fotodokumentace
Karel Krčmář, Vědecko-výzkumné centrum Barumprojekt v Gottwaldově - Loukách, Československý architekt XXXV, 1989, č. 3.
Karel Krčmář, Vědecko-výzkumné centrum Barumprojekt v Gottwaldově - Loukách, Československý architekt XXXV, 1989, č. 3.
ZpracovalFrantišek Míček, Andrea Jakubcová, Vladislava Říhová
FotografovalAndrea Jakubcová, František Míček