Sedící žena

Číslo záznamu 7566
Název Sedící žena
Autor (autoři) díla
Investor BVV Brno
7/2021, KK
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Pisárky
Ulice čp. / č. o.
Výstaviště 405/ 1
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Socha je umístěna v bazénku za hlavní vstupní bránou do areálu výstaviště.
Další rozměry Neměřeno.
Datace realizace 1959
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • další anorganické materiály
    • beton
Stav dobrý (ke dni 27.07.2021)
Literatura

Václav Zykmund, Dějiště prvního veletrhu v Brně, Výtvarná práce VII, 1959, č. 16, s. 10. 

Josef Raban, Život blíže umění!, Výtvarné umění X, 1960, č. 1, s. 1 - 6.

Alena Konečná, o sochařském díle Františka Šenka (1914 - 1997), 54. Bulletin Moravské galerie v Brně, 1998, s. 125 - 128.

Jana Kořínková, Oživit a ozvláštnit. Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť, Brno 2012, nestr. (katalogová čísla Š2 – Š6).

https://www.bam.brno.cz/objekt/d135-socha-sedici-zena, vyhledáno 7. 9. 2021.

Fotodokumentace aktuálního stavu
7/2021, KK
7/2021, KK
7/2021, KK
7/2021, KK
7/2021, KK
7/2021, KK
7/2021, KK
Archivní fotodokumentace
Josef Raban, Život blíže umění!, Výtvarné umění X, 1960, č. 1, s. 2.
fontána s areálem výstaviště na staré fotografii ze soukromé sbírky
Iloš Crhonek - Nina Dvořáková - Milada Nováková - Eva Samková, Brno v architektuře a výtvarném umění, Brno 1981, s. 268.
Model z patinované sádry (Jana Kořínková, Oživit a ozvláštnit. Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť, Brno 2012, kat. č. Š6).
ZpracovalKlára Kořanová
FotografovalKlára Kořanová