"Československo-polské přátelství"

Číslo záznamu 7630
Název "Československo-polské přátelství"
Autor (autoři) díla
Investor Mrazírny, oborový podnik Praha, závod Opava
JI 2016
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Opava Opava Jaktař
Ulice čp. / č. o.
Palhanecká
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění vrátnice budovy mrazíren, na pravé stěně průjezdní budovy vrátnice do průmyslového areálu Bidvest, mozaika je instalována v průčelí vedle průchodu vrátnicí
Výška 380cm
Šířka 250cm
Další rozměry velikost smaltových kostek velmi proměnlivá
Datace osazení 1985
Datace návrhu 1984
Datace jednání v komisi 19831985
Datace realizace 1984
Datace kolaudace 1985
Typ
  • mozaika
Materiál
  • sklo
    • štípané sklo
Stav dobrý (ke dni 09.08.2016)
Popis poškození dílo v dobrém stavu (jen velmi ojediněle chybějící samostatné kostky), ale velká část díla je vizuálně rušena vzrostlým keřem, který větší půlku mozaiky zakrývá
Text hesla

objednáno původně u oblastního střediska Gottwaldov, ale poté na žádost investora přesun objednávky na oblastní středisko Ostrava; námět československo-polského přátelství zvolen zřejmě s ohledem na skutečnost, že areál byl stavěn ve spolupráci s polskými partnery (Eksporter Polimex-Cekop Warszawa, Mostostal Wrocław, Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego w Olsztynie), jak svědčí kovové tabulky vedle mozaiky; investor s architektem požadoval jiné řešení (plastický objekt z umělého kamene před závodem), ale komise z důvodu nedostatku času nesouhlasila a určila, že půjde o mozaiku; mozaika měla být umístěna na předsunutém rizalitu vstupní budovy, ale v průběhu realizace změněno, následkem čehož komise doporučila snížit honorář z limitující částky 250 tisíc na 152 tisíc Kčs (patrně tedy i změna velikosti); autor proti snížení částky protestoval, ale komise s odvoláním na rozsah díla a dosažený umělecký účin odmítla honorář zvýšit; Ústředí uměleckých řemesel nemohlo realizaci provést z nedostatku kapacity, a proto se Vavrys dohodl přímo s mozaikářem Antonínem Kloudou, který byl potvrzen v březnu 1985, až po vlastním vysázení mozaiky (za které požadoval 50 tisíc Kčs); materiál zajišťovaly Jablonecké sklárny v Lučanech nad Nisou

 

Vstupní prostor areálu závodu opavských mrazíren měl být dle záměru investora i architekta stavby Jaromíra Jančíka dekorován plastickým objektem z umělého kamene. Komise pro spolupráci výtvarníka s architektem, která dílo posuzovala, však pro nedostatek času nesouhlasila a určila, že půjde o mozaiku. Byla umístěna na fasádě vstupní budovy areálu. Námět kompozice, československo-polského přátelství, byl zvolen zřejmě s ohledem na skutečnost, že areál byl stavěn ve spolupráci s polskými partnery (Eksporter Polimex-Cekop Warszawa, Mostostal Wrocław, Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego w Olsztynie). Střed obdélného mozaikového pole zaujímají figury ženy a muže, který nese dítě. V jejich pozadí se uplatňují siluety kouřících továrních komínů, výškové bytové zástavby, vlajky obou spřátelených států a traktor. Nad nimi jsou v ploše oblak vyvedeny obrysy dětí, které vypouští holubice míru. Ve spodní části mozaiky je vyskládána signatura autora návrhu Vavryse a mozaikáře Antonína Kloudy, který obraz v převažujících tónech modré, bílé a červené barvy realizoval v materiálu. Původně oslovená dílna Ústředí uměleckých řemesel neměla totiž na provedení mozaiky volné kapacity. Materiál pro dílo dodaly Jablonecké sklárny.

Použitý materiál: Mozaika je sestavena ze skleněných štípaných kostek různých velikostí. Použité sklo je zakalené.

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, kniha zápisů – Komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1983–1/1984, 30. 8. 1982, 22. 11. 1983, 29. 11. 1983

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, kniha zápisů – Komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1/1984–12/1984, 31. 1. 1984, 24. 4. 1984, 8. 5. 1984, 5. 6. 1984, 14. 8. 1984, 18. 12. 1984

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, kniha zápisů – Komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1/1985–6/1986, 26. 3. 1985, 23. 4. 1985, 21. 5. 1985

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, složka dokumentace

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1984, Praha 1984, s. 63.

Fotodokumentace aktuálního stavu
JI 2016
JI 2016
JI 2016
JI 2016
JI 2016
detail vypadlé kostky, JI 2016
detail signatur, JI 2016
JI 2016
JI 2016
sousední kovové plakety, JI 2016
ZpracovalJakub Ivánek, Lenka Machačková
FotografovalJakub Ivánek