Rodina

Číslo záznamu 7764
Název Rodina
Autor (autoři) díla
Václav Benda (*1948) (hlavní autor)
Petr Tauš (*1951) (architekt)
Investor Pozemní stavby, s.p. Liberec
2016 LPr
kraj okres obec kat. území
Liberecký kraj Liberec Liberec Vesec u Liberce
Ulice čp. / č. o.
Česká 504
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Betonový reliéf "Rodina" je umístěn na průčelí objektu nákupního střediska Jednota Vesec, dnes CBA Potraviny.
Výška 200cm
Šířka 500cm
Hloubka 15cm
Datace realizace 1988
Typ
  • reliéf
Materiál
  • další anorganické materiály
    • beton
Stav dobrý (ke dni 15.10.2016)
Popis poškození Dílo se nachází v dobrém stavu. Na povrchu reliéfu byly zjištěny stopy vandalismu (graffiti) a druhotný doplněk v podobě mozaiky s motivem stylizované kočky.
Literatura

Spolupráce vytvarníka s architektem, přehled prací za rok 1988, Praha 1988, s. 62.

Kateřina Tomanová, Památky a plastiky Liberce, Česká beseda v Liberci 1989.

Roman Karpaš (ed.), Kniha o Liberci, Liberec 2004.

Leoš Vašina ml. – Lucie Sládková – Monika Šilarová, Liberecké parky, Liberec 2010.

Barbara Tesařová, Veřejné umění a město Liberec – výtvarné umění ve veřejném prostoru města Liberce od počátku šedesátých let 20. století do současnosti (diplomní práce), Katedra dějin a teorie umění FUD UJEP, Ústí nad Labem 2011.

Jaroslav Zeman (ed.), Liberec: urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky, Liberec 2011.

Petra Šternová (ed.), Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji: město Liberec, Liberec 2013.

Spolek za estetiku veřejného prostoru, Fotogalerie umění ve veřejném prostoru Liberce a Jablonce nad Nisou, http://www.spoleksevp.cz, vyhledáno 15. 10. 2016.

.

Fotodokumentace aktuálního stavu
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
Archivní fotodokumentace
archiv Václava Bendy
archiv Václava Bendy
archiv Václava Bendy
archiv Václava Bendy
archiv Václava Bendy
ZpracovalFrantišek Míček, Jan Červinka
FotografovalLucie Prchalová, archiv Václava Bendy