Reliéfní stěna

Číslo záznamu 7796
Název Reliéfní stěna
Autor (autoři) díla
Investor Okresní stavební podnik Gottwaldov
2016 DN
kraj okres obec kat. území
Zlínský kraj Zlín Zlín Zlín
Ulice čp. / č. o.
Tř. Tomáše Bati 4342
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Stěna dotváří prostor před budovou bývalých kateder designu VŠUP (dnes pracoviště Univerzity Tomáše Bati).
Datace návrhu 1981
Datace realizace 1982
Datace restaurování 2015
Typ
  • dekorativní stěna
Materiál
  • další anorganické materiály
    • beton
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • hliník a slitiny
      • dural
Stav dobrý (ke dni 09.11.2017)
Popis poškození Z původního duralového obkladu se zachovala jen malá část, která je po nedávném restaurátorském zásahu Jana Zhoře prezentována na autentické betonové stěně.
Dílo bylo restaurováno ano
Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1982, Praha 1982, s. 86.
Miroslav Klivar, Netradiční umění v architektuře, Výtvarná kultura XIII, 1989, č. 3, s. 60–64.
Prostor Zlín, mapa s výtvarnými díly ve veřejném prostoru, Zlín 2016.

Fotodokumentace aktuálního stavu
2016 DN
07/2017 VŘ
07/2017 VŘ
07/2017 VŘ
07/2017 VŘ
07/2017 VŘ
07/2017 VŘ
07/2017 VŘ
07/2017 VŘ
07/2017 VŘ
Archivní fotodokumentace
Miroslav Klivar, Netradiční umění v architektuře, Výtvarná kultura XIII, 1989, č. 3, s. 60–64.
ZpracovalVladislava Říhová
FotografovalDalibor Novotný, Vladislava Říhová