Protihluková stěna

Číslo záznamu 7823
Název Protihluková stěna
Autor (autoři) díla
Ivan Blažek (*1943) (hlavní autor)
Jan Makovský (*1945) (architekt)
Investor Ředitelství dálnic Brno
3/2019 MČ
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Břeclav Hustopeče Hustopeče u Brna
Ulice čp. / č. o.
dálnice D2
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Zeď vede téměř po celé délce hranice města s dálnicí. Místy je doplněna novými úseky.
Datace realizace 1981
Typ
  • dekorativní stěna
Materiál
  • další anorganické materiály
    • beton
  • keramika
  • slitiny železa a neželezné kovy
Stav poškozeno (ke dni 01.03.2019)
Popis poškození Poškozeno sprejery, prachovými depozity a otřesy způsobenými provozem dálnice.
Text hesla

Protihluková stěna již nedostačuje kapacitě dálnice a neplní svůj účel odhlučnění města. V blízké budoucnosti bude zřejmě nahrazena novou vyšší stěnou z betonu. Dvě kovové plastiky, které byly součástí realizace, nebyly na místě nalezeny vůbec. 

Prameny

https://www.estav.cz/cz/6367.hustopece-odstini-od-dalnice-d2-nova-protihlukova-stena

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1982, Praha 1982, s. 88.
Spolupráce vytvarníka s architektem, přehled prací za rok 1981, Praha 1981, s. 106.

Fotodokumentace aktuálního stavu
3/2019 MČ
3/2019 MČ
3/2019 MČ
ZpracovalMichaela Čadilová, Vladislava Říhová
FotografovalMichaela Čadilová