Voda - pramen

Číslo záznamu 7882
Název Voda - pramen
Autor (autoři) díla
Investor Krajský investorský útvar Olomouc
Reliéf na fasádě nákupního střediska (05/2019/JJ)
kraj okres obec kat. území
Olomoucký kraj Olomouc Lutín Lutín
Ulice čp. / č. o.
Olomoucká 271
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění reliéf je osazen na fasádě nákupního střediska
Výška 250cm
Šířka 150cm
Datace realizace 19851988
Datace kolaudace 1988
Typ
  • reliéf
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • železo a slitiny
      • korozivzdorná ocel
Stav dobrý (ke dni 17.05.2019)
Popis poškození reliéf je cloněn vzrostlou zelení, zjištěny defekty fasádního obkladu z kabřincových dlaždic
Prameny

Muzeum umění Olomouc, fond: Dílo Olomouc, kartony 1, 8 

Literatura

Spolupráce vytvarníka s architektem, přehled prací za rok 1988, Praha 1988, s. 70.

.

Fotodokumentace aktuálního stavu
Celkový pohled na nákupní středisko (05/2019/JJ)
Nároží nákupního střediska s reliéfem (05/2019/JJ)
Reliéf na fasádě nákupního střediska (05/2019/JJ)
Reliéf na fasádě nákupního střediska (05/2019/JJ)
Reliéf při pohledu z lodžie v 1. patře nákupního střediska (05/2019/JJ)
Reliéf při pohledu z lodžie v 1. patře nákupního střediska (05/2019/JJ)
Archivní fotodokumentace
MU Olomouc, fond: Dílo Olomouc, k. 1, foto: Petr Kryštof
MU Olomouc, fond: Dílo Olomouc, k. 8, foto: Petr Kryštof
MU Olomouc, fond: Dílo Olomouc, k. 8, foto: Petr Kryštof
MU Olomouc, fond: Dílo Olomouc, k. 1, foto: Petr Kryštof
MU Olomouc, fond: Dílo Olomouc, k. 1, foto: Petr Kryštof
MU Olomouc, fond: Dílo Olomouc, k. 1, foto: Petr Kryštof
ZpracovalJan Jeništa, Václav Dvořák
FotografovalJan Jeništa, Petr Kryštof