Práce, věda, příroda a učení

Číslo záznamu 7986
Název Práce, věda, příroda a učení
Autor (autoři) díla
Investor Krajský investorský útvar, Olomouc, Wolkerova 24b
Celkový pohled na plastiku (06/2015/JJ)
kraj okres obec kat. území
Olomoucký kraj Olomouc Olomouc Povel
Ulice čp. / č. o.
Holečkova 193/ 10
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění na nádvoří před vstupem do budovy ZŠ Holečkova
Datace realizace 1988
Datace kolaudace 1988
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • vápenec
  • slitiny železa a neželezné kovy
Stav dobrý (ke dni 09.06.2015)
Popis poškození změna barevnosti kamene, prachové depozity (městská špína), vandalské značení (graffiti), koroze kovových částí, lokálně biologické napadení (řasy)
Text hesla

Pro práci na výtvarném prvku do vstupního atria základní školy Holečkova doporučil architekt Vít Adamec brněnskou sochařku Sylvu Lacinovou a pražského výtvarníka Václava Irmanova. Ti v červnu 1986 společně předložili šest návrhů, z nichž umělecká komise vybrala čtyřhranný kamenný sloup s prstencem čtyř tematických reliéfů. Podle nich také objekt získává název Práce, věda, příroda a učení. Vrchol pylonu má korunovat plastický motiv květu, zhotovený z kovu šopovaného na bronz.[1] Po několika měsících však Sylva Lacinová „z vážných důvodů“ odstupuje od práce a vzdává se autorství ve prospěch Václava Irmanova. Ten pokračuje v realizaci zakázky podle schválených návrhů. Architekt Adamec mezitím vypracovává novou podobu vstupního dvora základní školy: je třeba – snad v reakci na dubnovou černobylskou katastrofu – dodatečně zakomponovat vchod do krytu civilní obrany. Sochařský objekt tak získává nový rámec v podobě pergoly a nevzhledné betonové ohrádky kolem krytu. Rozpačitý výsledný dojem alespoň trochu vyvažuje sadová úprava.

[1] MUO, fond Dílo, karton 8.

Prameny

MUO, fond Dílo, karton 8.

Literatura

Spolupráce vytvarníka s architektem, přehled prací za rok 1988, Praha 1988, s. 84.

Jan Jeništa, Václav Dvořák, Martina Mertová, Bilance. Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 1945–1989, Olomouc 2016, s. 252-253.

Fotodokumentace aktuálního stavu
Celkový pohled na plastiku (06/2015/JJ)
Výtvarné řešení soklu a vandalské značení (06/2015/JJ)
Výtvarné řešení soklu a vandalské značení (06/2015/JJ)
Metaloplastická část (06/2015/JJ)
Archivní fotodokumentace
MUO, fond Dílo, karton 8.
MUO, fond Dílo, karton 8.
MUO, fond Dílo, karton 8.
MUO, fond Dílo, karton 8.
ZpracovalVáclav Dvořák, Jan Jeništa
FotografovalJan Jeništa