Pamětní deska Rosalie Hajníkové

Číslo záznamu 807
Název Pamětní deska Rosalie Hajníkové
Autor (autoři) díla
Investor ONV Kladno
8/2018 OHr
kraj okres obec kat. území
Středočeský kraj Kladno Kladno Kladno
Ulice čp. / č. o.
Palackého 168
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Na fasádě budovy panelového domu v ulici Palackého.
Výška 50cm
Šířka 140cm
Hloubka 15cm
Datace realizace 1975
Typ
  • pamětní deska
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • bronz
Stav dobrý (ke dni 30.08.2018)
Popis poškození Menší stopy korozivních produktů.
Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1975, Praha 1975, s. 29.

Fotodokumentace aktuálního stavu
8/2018 OHr
8/2018 OHr
8/2018 OHr
8/2018 OHr
8/2018 OHr
8/2018 OHr
ZpracovalOndřej Hricko
FotografovalOndřej Hricko