Sousoší Vítání Rudé armády

Číslo záznamu 8173
Název Sousoší Vítání Rudé armády
Autor (autoři) díla
Investor MěNV Hranice na Moravě
(08/2018/JJ)
kraj okres obec kat. území
Olomoucký kraj Přerov Hranice Hranice
Ulice čp. / č. o.
Hranická
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Dílo je umístěno na prostranství s parkovou úpravou podél silnice, před areálem vojenských objektů.
Výška 315cm
Šířka 120cm
Hloubka 160cm
Další rozměry Sokl v 33 cm, š 215 cm, h 165 cm
Datace realizace 19811985
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • travertin
Stav dobrý (ke dni 21.08.2018)
Popis poškození Sousoší: staré tmely, nečistoty, biologická koroze (lišejník) Sokl: uvolněný kamenný obklad, vypadané spáry
Text hesla

Sousoší bylo určeno pro nově upravované Školní náměstí v centru města (arch. K. Typovský), po r. 1989 bylo přesunuto k vojenskému areálu. Tvoří pandán k památníku družby dělostřelců od Vl. Navrátila. 

Prameny

Muzeum umění Olomouc, fond Dílo, karton 5

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1982, Praha 1982, s. 106.

Výtvarní umělci Olomoucka na počest 70. výročí Velké říjnové socialistické revoluce (katalog výstavy), Olomouc 1987, s. 10-11. 

Fotodokumentace aktuálního stavu
(08/2018/JJ)
(08/2018/JJ)
Detail (08/2018/JJ)
(08/2018/JJ)
Detail soklu (08/2018/JJ)
Poškození soklu (08/2018/JJ)
Detail zbraně (08/2018/JJ)
Detail levého předloktí vojáka (08/2018/JJ)
Detail (08/2018/JJ)
08/2018/JJ
Detail pravé nohy dívky - staré tmely (08/2018/JJ)
Detail sukně dívky (08/2018/JJ)
Archivní fotodokumentace
Původní umístění (MUO, fond Dílo, karton 5)
Původní umístění (MUO, fond Dílo, karton 5)
Původní umístění (MUO, fond Dílo, karton 5)
Původní umístění (MUO, fond Dílo, karton 5)
ZpracovalJan Jeništa, Václav Dvořák, Eliška Slezáková
FotografovalJan Jeništa