Firemní symbol v areálu letiště

Číslo záznamu 8321
Název Firemní symbol v areálu letiště
Autor (autoři) díla
Investor Výstavba letišť Brno, Olomoucká ulice
9/2017 (https://www.avocate.cz/majetek/pozemky-a-stavby-na-letisti-v-usti-nad-orlici-74?did=16)
kraj okres obec kat. území
Pardubický kraj Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí Oldřichovice u Ústí nad Orlicí
Ulice čp. / č. o.
Oldřichovice
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Na čelní fasádě hangáru.
Výška 65cm
Šířka 300cm
Datace realizace 1988
Datace kolaudace 1988
Typ
  • emblém / symbol / logo
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • železo a slitiny
      • korozivzdorná ocel
Stav dobrý (ke dni 30.09.2017)
Prameny

Muzeum umění Olomouc, fond: Dílo Olomouc, k. 1 (1988). 

Literatura

Spolupráce vytvarníka s architektem, přehled prací za rok 1988, Praha 1988, s. 154.

https://www.avocate.cz/majetek/pozemky-a-stavby-na-letisti-v-usti-nad-orlici-74?did=16

Fotodokumentace aktuálního stavu
https://www.avocate.cz/majetek/pozemky-a-stavby-na-letisti-v-usti-nad-orlici-74?did=16
Archivní fotodokumentace
MU Olomouc, fond: Dílo Olomouc, k. 1, foto: autor.
MU Olomouc, fond: Dílo Olomouc, k. 1, foto: autor.
ZpracovalFrantišek Míček, Pulcová Kateřina
Fotografoval