Socha "Holubice"

Číslo záznamu 8707
Název Socha "Holubice"
Autor (autoři) díla
Petr Řezáč (*1953) (hlavní autor)
L. Hanzala (architekt)
Investor JZD "Mír", Práče
Jaroslav Maršálek a kol., JZD Mír Práče nositel řádu práce, Brno nedat.
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Znojmo Znojmo Znojmo-město
Ulice čp. / č. o.
Hlavní 3623/ 86
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Původně před hlavním vstupem do Kulturního domu Práče, dnes před sídlem firmy PFNonwoven Czech ve Znojmě
Datace realizace 1984
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • vápenec
      • vračanský vápenec
Stav dobrý (ke dni 01.02.2019)
Související objekty
Text hesla

Socha Holubice byla vytvořena z vračanského vápence. Byla umístěna v ose hlavního vstupu do Kulturního domu až více než desetiletí po jeho realizaci. Samotná stavba vznikala podle návrhu Jana Dvořáka v letech 1970 až 1972, Holubice doplnila vstupní prostor v roce 1984. Dílo dnes není na svém místě. Podle sdělení starosty obce je zakoupila firma Pegas. Dnes se nachází před sídlem firmy PFNonwoven Czech ve Znojmě.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1984, Praha 1984, s. 76.

Jaroslav Maršálek a kol., JZD Mír Práče nositel řádu práce, Brno nedat., nestr.

Jaromír Růžička, Znojemsko, Znojmo 1985, obr. 91. Foto: Pavel Brunclík.

Šárka Svobodová, Nechtěné dědictví. Architekt Jan Dvořák (1925–1998), Brno 2017, s. 78 - 86, 150 - 151.

https://www.nechtenededictvi.cz/KD-Prace (vyhledáno 10. 6. 2019).

Fotodokumentace aktuálního stavu
DR 2018
DR 2018
DR 2018
DR 2018
DR 2018
DR 2018
Archivní fotodokumentace
Jaroslav Maršálek a kol., JZD Mír Práče nositel řádu práce, Brno nedat.
Jaroslav Maršálek a kol., JZD Mír Práče nositel řádu práce, Brno nedat.
Jaromír Růžička, Znojemsko, Znojmo 1985, obr. 91. Foto: Pavel Brunclík.
ZpracovalVladislava Říhová
FotografovalDaniel Rybka