Hříbě

Číslo záznamu 8883
Název Hříbě
Autor (autoři) díla
Investor Krajské vlastivědné muzeum, Šumperk
08/2018/JJ
kraj okres obec kat. území
Olomoucký kraj Šumperk Šumperk Šumperk
Ulice čp. / č. o.
Sady 1. máje
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Socha stojí na nízkém soklu v jezírku v Sadech 1. máje, za domem kultury.
Výška 150cm
Další rozměry Dílo váží 461 kg.
Datace realizace 1984
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • bronz
Stav dobrý (ke dni 28.08.2018)
Text hesla

Socha původně stála na fontáně na sídlišti Temenická. Sádrový model v měřítku 1:1 se nachází ve sbírkách Vlastivědného muzea v Šumperku a je veřejně přístupný v podloubí muzea.

Prameny

Muzeum umění Olomouc, fond: Dílo, karton 5.

ZAO, fond: Dílo, podnik Českého fondu výtvarných umění, oblastní středisko Olomouc 1959-1996.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1984, Praha 1984, s. 112.

Milena Filipová, Alena Turková, Kdo je kdo ve výtvarné tvorbě na Šumpersku, Šumperk 2010, s. 75.

Fotodokumentace aktuálního stavu
Sádrový model (08/2018/JJ)
Jezírko v sadech 1. máje - celkový pohled (08/2018/JJ)
08/2018/JJ
08/2018/JJ
08/2018/JJ
08/2018/JJ
Zadní pohled (08/2018/JJ)
08/2018/JJ
08/2018/JJ
08/2018/JJ
Archivní fotodokumentace
Muzeum umění Olomouc, fond: Dílo, karton 5.
Muzeum umění Olomouc, fond: Dílo, karton 5.
ZAO, fond: Dílo, podnik ČFVU, oblastní středisko Olomouc 1959-1996.
ZpracovalJan Jeništa, Václav Dvořák
FotografovalJan Jeništa, Anna Štulcová