Země

Číslo záznamu 8922
Název Země
Autor (autoři) díla
Investor Inženýrská organizace pro investiční výstavbu Most
5/2016 VK
kraj okres obec kat. území
Ústecký kraj Most Most Most II
Ulice čp. / č. o.
Radniční 1/ 2
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Mozaika je instalována v atriu budovy magistrátu.
Výška 200cm
Další rozměry 4 menší části: v. 200 cm, š. 70 cm; 2 větší části: v. 300 cm, š. 70 cm
Datace realizace 19691977
Typ
  • mozaika
Materiál
  • sklo
    • prefabrikované skleněné kostky
Stav poškozeno (ke dni 25.05.2016)
Popis poškození Dílo bylo v roce 2008 sejmuto z atiky budovy. Mezi lety 2011 a 2012 byly fragmenty restaurovány a osazeny zpět na budovu. Zbylé části monumentální mozaiky byly instalovány na ohradní zeď porcelánky v Dubí.
Dílo bylo restaurováno ano
Související objekty
Text hesla

Kompozice Země zdobila atiku budovy národního výboru (dnešního magistrátu) v Mostě. Byla vytvořena podle návrhu Jaroslava Bejčka mezi lety 1969–1977. V roce 2008 byla z budovy odstraněna. Některé z jejích částí restauroval Norbert Kostřica a roku 2012 se šest panelů (z původních více než osmdesáti) vrátilo jako samostatná díla osazená na pilíři atria magistrátní budovy.

Mozaika původně obíhala celou lehce zešikmenou atiku v podobě dlouhého pásu. Představovala průřez mosteckou krajinou. Zachované fragmenty jsou vybrány z různých částí původní kompozice. Nenavazují na sebe a jsou umístěny atria zvlášť v úzkých páscích zasazených do plochy omítky. Každý má jinou barevnost, většina je však protkána různými horizontálně vedenými barevnými plochami představujícími geologické vrstvy pod zemským povrchem.

 

Prameny

SOA Litoměřice, fond: Dílo, podnik ČFVU o. s. Ústí nad Labem, k. 10.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1976-1977, II. díl, Praha 1977, s. 226

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1976-1977, II. díl, Praha 1977, s. 227.

Václav Krejčí, Centrum města Mostu, Architektura ČSR XXXVIII, 1979, č. 2, s. 71-79.

mh, Budova národních výborů v Mostě, Československý architekt XXV, 1979, č. 5, s. 3.

 

ZpracovalZuzana Křenková
FotografovalVítězslav Knotek