Pamětní deska k založení KSČ

Číslo záznamu 8932
Název Pamětní deska k založení KSČ
Autor (autoři) díla
NÁDENÍK, Karel a Karel JEŘÁBEK. Nové Město pod Smrkem: epizody ze života města a jeho obyvatel, Neustadt an der Tafelfichte : Episoden aus dem Leben der Stadt und ihrer Einwohner. Nové Město pod Smrkem, 2004, s. 26
kraj okres obec kat. území
Liberecký kraj Liberec Nové Město pod Smrkem Nové Město pod Smrkem
Ulice čp. / č. o.
Mírové náměstí 315
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Deska byla původně osazena v líci fasády tzv. Dělnického domu (č. p. 315), směrem do hlavního náměstí. V místě svého určení se dílo již nenachází. K odstranění desky došlo záhy po roce 1989. Stávající uložení díla není známo - nelze vyloučit, že došlo k jeho zániku.
Výška 40cm
Šířka 60cm
Hloubka 3cm
Datace osazení 1961
Datace realizace 1961
Datace zániku 1989
Typ
  • pamětní deska
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
Stav zaniklé dílo (ke dni 13.10.2017)
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Text hesla

Pamětní deska, umístěna na průčelí Dělnického domu, byla slavnostně odhalena dne 14. 5. 1961. Věnována byla pracovníkům revolučního dělnického hnutí a založení KSČ v Novém Městě pod Smrkem. Text na desce: "VŠEM OBĚTAVÝM PRACOVNÍKŮM REVOLUČNÍHO DĚLNICKÉHO HNUTÍ KTEŘÍ SE ZASLOUŽILI O ZALOŽENÍ A UPEVNĚNÍ ORGANISACÍ KSČ V NOVÉM MĚSTĚ POD SMRKEM".

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1976-1977, II. díl, Praha 1977, s. 228.

NÁDENÍK, Karel a Karel JEŘÁBEK. Nové Město pod Smrkem: epizody ze života města a jeho obyvatel, Neustadt an der Tafelfichte : Episoden aus dem Leben der Stadt und ihrer Einwohner. Nové Město pod Smrkem, 2004, s. 26.

Archivní fotodokumentace
NÁDENÍK, Karel a Karel JEŘÁBEK. Nové Město pod Smrkem: epizody ze života města a jeho obyvatel, Neustadt an der Tafelfichte : Episoden aus dem Leben der Stadt und ihrer Einwohner. Nové Město pod Smrkem, 2004, s. 26
NÁDENÍK, Karel a Karel JEŘÁBEK. Nové Město pod Smrkem: epizody ze života města a jeho obyvatel, Neustadt an der Tafelfichte : Episoden aus dem Leben der Stadt und ihrer Einwohner. Nové Město pod Smrkem, 2004, s. 26
ZpracovalLucie Prchalová, Marta Daňková
Fotografoval