Busta Julia Fučíka pro základní školu

Číslo záznamu 9023
Název Busta Julia Fučíka pro základní školu
Autor (autoři) díla
Investor Krajský investorský útvar, Olomouc
Busta J. Fučíka, archiv MUO.
kraj okres obec kat. území
Olomoucký kraj Přerov Všechovice Všechovice
Ulice čp. / č. o.
Všechovice 88
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Busta se nacházela na pylonu před průčelím ZŠ.
Výška 80cm
Datace osazení 1984
Datace návrhu 1980
Datace realizace 1984
Typ
  • busta
  • památník / pomník
Materiál
  • kámen
    • pískovec
Stav zaniklé dílo (ke dni 08.06.2019)
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Prameny

Muzeum umění Olomouc, Fond Dílo Olomouc, karton 5.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1984, Praha 1984, s. 126.

František Kobza – Dalibor Malina, Katalog výtvarných umělců olomoucké oblasti A/Ž 1989, Praha – Olomouc 1989, nestr.

Archivní fotodokumentace
Busta J. Fučíka, archiv MUO.
Sochař se sádrovým modelem. Foto z pozůstalosti J. Přindiše, v majetku rodiny.
Sochař v ateliéru, vlevo sádrový model busty J. Fučíka, foto z pozůstalosti J. Přindiše, v majetku rodiny.
Detail sádrového modelu busty, archiv MUO.
Foto z pozůstalosti J. Přindiše, v majetku rodiny.
ZpracovalJan Jeništa, Anna Štulcová, Veronika Pulcová, Lucie Rychnová
Fotografoval