Socialistické zemědělství

Číslo záznamu 9090
Název Socialistické zemědělství
Autor (autoři) díla
Jan Simota (1920–2007) (hlavní autor)
Vladimír Černo (*1931) (další autor)
Milan Blahut (*1934) (architekt)
ZUKOV (realizace)
Investor MNV Želetava
ZS 2017
kraj okres obec kat. území
Kraj Vysočina Třebíč Želetava Želetava
Ulice čp. / č. o.
Pražská 164
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Sousoší se nachází na ulici Pražská, vedle Základní školy a Mateřské školy Želetava.
Výška 196cm
Hloubka 55cm
Další rozměry Bronzový podstavec: v. 18 cm, š. 121,5 cm, h. 53 cm. Kamenný podstavec: v. 104 cm, š. 131 cm, h. 63 cm. Postranní sokl zleva: v. 89 cm, š. 600 cm, h. 65 cm; zprava: v. 89 cm, š. 240 cm, h. 65 cm. Přístupový sokl s dlažbou: v. 28 cm, š. 1900 cm, h. 520 cm.
Datace realizace 1984
Typ
  • památník / pomník
  • socha / sousoší
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • bronz
Stav dobrý (ke dni 20.10.2017)
Popis poškození Bronzové sousoší a bronzový podstavec je znehodnocen škrábanci, levý kotník ženské postavy je potřísněn barvou. Na zadní straně soklu chybí obklad, a trčí tu armatura. Spáry přístupové dlažby jsou porostlé mechem, trávou, dlaždice pak lišejníkem a levá krajní dlaždice je uvolněná.
Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1984, Praha 1984, s. 133.

Jiří Venera, Umění boje a radosti. K životnímu jubileu Jana Simoty, Výtvarná kultura IX, 1985, č.5, s.57-59.

Fotodokumentace aktuálního stavu
ZS 2017
ZS 2017
ZS 2017
ZS 2017
ZS 2017
ZS 2017
ZS 2017
ZS 2017
ZS 2017
ZS 2017
ZS 2017
ZS 2017
ZS 2017
signatura (ZS 2017)
ZS 2017
ZS 2017
ZpracovalAnna Štulcová, Andrea Jakubcová, Zlata Strmisková
FotografovalZlata Strmisková