Reliéfy pro památník padlým

Číslo záznamu 9221
Název Reliéfy pro památník padlým
Autor (autoři) díla
Investor MěNV Havlíčkův Brod
foto: Petr Horák, 2017
kraj okres obec kat. území
Kraj Vysočina Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Součást monumentálního žulového oblouku „Pomníku padlých“ z r. 1946, který se nachází ve svahu nad rybníkem Hastrman, pod pomníkem Karla Havlíčka Borovského v městském parku Budoucnost.
Výška 144cm
Šířka 323cm
Další rozměry Uvedené rozměry platí pro oba bronzové reliéfy.
Datace realizace 1977
Typ
 • nápis / reklamní prvek / poutač
 • památník / pomník
 • socha / sousoší
Materiál
 • kámen
  • žula
 • slitiny železa a neželezné kovy
  • měď a slitiny
   • bronz
   • mosaz
Stav dobrý (ke dni 31.01.2017)
Popis poškození Nedochoval se nápis.
Související objekty
Text hesla

Dvojice rozměrných bronzových reliéfů s protiválečnou tematikou. Desky a nápis přidány na objekt vzniklý po 2. svět. válce na hrobech obětí květnové revoluce v rámci jeho normalizační ideové úpravy - původní (dnes obnovený) nápis zmiňoval jmenovitě legionáře, Masaryka i Beneše, jeho kovové litery byly sejmuty, stopy po nich překryty kamennými deskami a opatřeny „aktualizovaným“ nápisem „ČEST A VĚČNÁ PAMĚŤ TĚM, KTEŘÍ POLOŽILI ŽIVOTY ZA NÁRODNÍ SVOBODU, VÍTĚZSTVÍ POKROKU A SOCIALISMU“. Po r. 1990 byl původní nápis obnoven, Dobrovolného reliéfy však byly ponechány in situ. Recentně celek pomníku doplněn o další jména padlých, prolomená v nevhodných plechových deskách umístěných pod původní nápis z mosazných liter.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1976-1977, II. díl, Praha 1977, s. 238.

http://pamatkovykatalog.cz?element=700042&action=element&presenter=ElementsResults (vyhledáno 12. 5. 2019).

Fotodokumentace aktuálního stavu
foto: Petr Horák, 2017
foto: Petr Horák, 2017
foto: Petr Horák, 2017
foto: Petr Horák, 2017
foto: Petr Horák, 2017
foto: Petr Horák, 2017
foto: Petr Horák, 2017
foto: Petr Horák, 2017
Archivní fotodokumentace
Foto: Libor Blažek, 2016
Podoba pomníku po II. svět. válce. Repro: Michal Kamp, MVHB
Pomník s odstraněným pův. nápisem. Foto: MVHB F6 077
Podoba pomníku v 80. letech 20. stol. Foto: MVHB F7 198
ZpracovalPetr Horák
FotografovalPetr Horák