Návrh osvětlovadel pro foyer estrádního sálu KD Sítná