Návrh osvětlovadel pro foyer estrádního sálu Kulturního domu Sítná