Gymnastka

Číslo záznamu 930
Název Gymnastka
Autor (autoři) díla
Investor MěNV Pelhřimov
6/2019, Petr Horák
kraj okres obec kat. území
Kraj Vysočina Pelhřimov Pelhřimov Pelhřimov
Ulice čp. / č. o.
Nádražní 1536
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Nachází se před západní stěnou sportovní haly a plaveckého bazénu.
Výška 75cm
Šířka 240cm
Hloubka 80cm
Další rozměry Výška soklu je 105 cm.
Datace realizace 1976
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • pískovec
  • další anorganické materiály
    • železobeton
Stav dobrý (ke dni 06.06.2019)
Popis poškození Železobetonový sokl se drolí. Díky nízkému soklu a okrasné vegetaci socha zaniká při pohledu z parkoviště.
Text hesla

V soupise prací autora je socha datována rokem 1973 a nazvána Košíková.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1976, Praha 1976, s. 55.

http://krizjosef.sweb.cz/realizace.htm, vyhledáno 21. 7. 2018.

https://vysocina.maps.arcgis.com/apps/Shortlist/index.html?appid=a9da9c8..., vyhledáno 5. 9. 2023.

Fotodokumentace aktuálního stavu
6/2019, Petr Horák
6/2019, Petr Horák
6/2019, Petr Horák
6/2019, Petr Horák
6/2019, Petr Horák
Archivní fotodokumentace
Model díla. Zdroj: http://krizjosef.sweb.cz
ZpracovalZuzana Křenková, Petr Horák, Klára Kořanová
FotografovalPetr Horák