Památník dělnického revolučního hnutí

Číslo záznamu 9308
Název Památník dělnického revolučního hnutí
Autor (autoři) díla
Jan Malát (*1928) (architekt)
Jana Malátová (hlavní autor)
Jiří Vít (další autor)
Jan Řezníček (další autor)
Miloš Sádek (další autor)
Investor MNV České Budějovice
2016 JCe
kraj okres obec kat. území
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice České Budějovice 7
Ulice čp. / č. o.
Lidická
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Před budovou bývalého Muzea dělnického hnutí, dnes Jihočeské vědecké knihovny (čp. 1700).
Datace návrhu 1971
Datace realizace 1975
Typ
  • památník / pomník
Materiál
  • kámen
Stav dobrý (ke dni 22.11.2018)
Popis poškození Na pylonech jsou patrné chybějící části betonového písma (odlomení, drolení), lokálně obnažená armatura prorezavěná k povrchu, na povrchu je zřetelné biologické napadení (řasy).
Literatura

Eva Erbanová, Památník a muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech v Českých Budějovicích, in: Památky jižních Čechv, 8, 2017, s. 171–179. 
Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1973, Praha 1973, s. 33.
Jaroslav Vebr, Soudobá architektura ČSSR, Praha 1980.
Josef Pechar, Československá architektura, Praha 1979.
Anna Ženíšková, Monumentální sochařská tvorba Jarmily Malátové na jihu Čech (bakalářská práce FF Jihočeské univerzity), České Budějovice 2017. 

Fotodokumentace aktuálního stavu
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
11/2018 EGr
11/2018 EGr
Archivní fotodokumentace
Jaroslav Vebr, Soudobá architektura ČSSR, Praha 1980.
Josef Pechar, Československá architektura, Praha 1979.
ZpracovalTomáš Řepa, Heda Jakubíková, Jan Červinka
FotografovalEliška Gregorová, Jan Červinka