Déšť

Číslo záznamu 9640
Název Déšť
Autor (autoři) díla
Hana Exnarová (*1949) (hlavní autor)
Investor MěNV Gotwaldov
5/2016 DN
kraj okres obec kat. území
Zlínský kraj Zlín Zlín Prštné
Ulice čp. / č. o.
Za školou 570
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Umístěno u vstupu do budovy mateřské školy.
Datace realizace 1977
Typ
  • reliéf
  • socha / sousoší
Materiál
  • keramika
    • glazovaná keramika
Stav dobrý (ke dni 15.09.2016)
Popis poškození znečištěno spárovací hmotou při recentní opravě, drobná mechanická poškození
Prameny

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, fond: Kartotéka Díla Gottwaldov (Zlín) (uložena v knihovně instituce).

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 19761977, II. díl, Praha 1977, s. 253.

 

Fotodokumentace aktuálního stavu
5/2016 DN
09/2017 VŘ
09/2017 VŘ
09/2017 VŘ
09/2017 VŘ
09/2017 VŘ
09/2017 VŘ
09/2017 VŘ
09/2017 VŘ
Archivní fotodokumentace
KGVU ve Zlíně, fond: Kartotéka Díla Gottwaldov, foto: 9.
KGVU ve Zlíně, fond: Kartotéka Díla Gottwaldov, foto: 9.
KGVU ve Zlíně, fond: Kartotéka Díla Gottwaldov, foto: 9.
ZpracovalVladislava Říhová
FotografovalDalibor Novotný, Vladislava Říhová