Záznamy

Zadání odpovídá 82 záznamů. Přejít na vyhledávání v mapě.
Přihlášení pro pracovníky projektu.

(počet záznamů není konečný, projekt stále probíhá)
Foto / č. Název Autorství Datace Obec
25061
Památník objevu radia 1950–1970 Jáchymov
22072
Hold slunci
Jan Hričák (*1941) (hlavní autor)
1971 Jáchymov
23065
Keramická fontána 1970 Karlovy Vary
24881
Leda s labutí 1966 Nejdek
13920
Výtvarné řešení Hochbergerovy lávky 1984 Karlovy Vary
23905
Oboustranné bronzové desky pro Gogolovu lávku 1986 Karlovy Vary
4165
Oboustranné bronzové desky pro Mlýnský most 1986 Karlovy Vary
9065
Skleněné zastřešení nad pramenem Vřídlo
Jan Fišer (*1944) (hlavní autor)
1974 Karlovy Vary
23841
Reliéf v průčelí mateřské školy
1953–1954 Ostrov
23638
Reliéfy v průčelí základní školy
1955–1956 Ostrov
8661
Hrající si děti
1953–1954 Ostrov
5910
Rodina
Jaroslav Brož (*1935) (hlavní autor)
Petr Honzátko (*1945) (další autor)
Bohumil Kuba (*1931) (architekt)
1985 Karlovy Vary
13914
Pokrok a mír 1984 Karlovy Vary
20146
Rodina 1959–1960 Ostrov
23838
Dekorativní mříž 1960 Ostrov
23840
Ležící žena 1960 Ostrov
23839
Aeskulap, Jan Jessenius, Jan E. Purkyně, Louis Pasteur a I. P. Pavlov 1960 Ostrov
9072
Socha Antonína Dvořáka
Karel Kuneš (1920–1997) (hlavní autor)
Adolf Petr (1930–1980) (další autor)
1974 Karlovy Vary
21415
Reliéfy na budově krematoria 1957 Karlovy Vary
7700
Pomník V. I. Lenina
Jan Lauda (1898–1959) (hlavní autor)
Vladimír Relich (*1924) (další autor)
1965–1966 Karlovy Vary