Archiv aktualit

Archiv aktualit


16. říjen 2018
V rámci projektu vznikla studie o Antonínu Gajduškovi

Iniciátorky projektu Vladislava Říhová a Zuzana Křenková publikovaly studii v časopisu Slovácko (2017, č. 1), který vydává Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Studie se věnuje Antonínu Gajduškovi a přináší soupis jeho uměleckých děl ve veřejném prostoru. Více o časopisu Slovácko na stránkách Slováckého muzea v Uherském Hradišti.

Vladislava Říhová – Zuzana Křenková, Antonín Gajdušek (1927–2001), soupis uměleckých děl ve veřejném prostoru, Slovácko LIX, 2017, č. 1, s. 281–300.

V rámci projektu vznikla studie o Antonínu Gajduškovi

26. září 2018
Výstava Nebezpečný V. K. Novák přibližuje také realizace ve veřejném prostoru

Do 11. listopadu je v Galerii Národní technické knihovny k vidění výstava sochaře a šperkaře Vratislava Karla Nováka (1942–2014), který vytvořil mnoho kinetických kovových plastik umístěných ve veřejném prostoru v Čechách i v zahraničí. V současnosti se z realizovaných plastik Vratislava Karla Nováka nacházejí ve veřejném prostoru již jen dvě třetiny a ne všechny jsou v dobrém technickém stavu. Více na stránkách galerie a na facebooku.

Výstava Nebezpečný V. K. Novák přibližuje také realizace ve veřejném prostoru

20. září 2018
Přednáška a vycházka po Blansku se zaměří na umělecká díla ve veřejném prostoru

Galerie města Blanska připravila doprovodný program k probíhající výstavě V toku času o kulturní a společenské scéně Blanska v rozmezí let 1945–1989 s přesahy do současnosti. Uskuteční se výtvarné dílny, projekce filmů a přednášky. 26. září bude hovořit Jana Kořínková o poválečném umění v architektuře a veřejném prostoru. 6. října se uskuteční vycházka s Pavlem Svobodou po blanenských sochách ve městě. Více na facebookovém profilu Galerie města Blanska.

Přednáška a vycházka po Blansku se zaměří na umělecká díla ve veřejném prostoru

12. září 2018
Vycházka se zaměří na uměleckou výzdobu sídliště Ďáblice

23. září se uskuteční vycházka nazvaná Sídliště Ďáblice a jeho „domovní znamení“. Provázet bude Helena Macháčková z pořádajícího Divadla Kámen. Zaměří se na umělecká díla v centrální části sídliště a především na dochovanou výzdobu vstupních hal obytných a výškových domů, takzvaná domovní znamení. Více na stránkách Divadla Kámen a facebookové události.

Vycházka se zaměří na uměleckou výzdobu sídliště Ďáblice

11. září 2018
Znovunalezené sousoší se vrátilo na původní místo

10. září bylo před budovou Základní školy Zeyerova v Olomouci slavnostně odhaleno sousoší Vladimíra Navrátila Aby všechny děti světa... Bronzové sousoší zdobilo více jak čtyři dekády prostor před budovou školy, ale po osudných povodních v roce 1997 bylo přemístěno do leteckého krytu v podzemí školy, kde na svou renovaci čekalo 20 let. Na zdánlivě ztracenou realizaci při terénním průzkumu v rámci projektu Sochy a města narazili kolegové Václav Dvořák a Jan Jeništa. Repatriace se ujalo město Olomouc. Více na stránkách magistrátu města Olomouce.

Znovunalezené sousoší se vrátilo na původní místo Foto: Magistrát města Olomouce

10. září 2018
V Přerově mapovali umění ve veřejném prostoru

Letošní program akce nazvané Přerovské dvorky přiblížil nejen nevšední zákoutí města, ale též umělecké realizace, které ve městě vznikaly po druhé světové válce. Připraveno bylo několik kratších komentovaných prohlídek uměleckých děl ve veřejném prostoru a slepá mapa, do které si zájemci mohli doplnit známá díla. Akce se uskutečnila 9. září. Více na facebookové události.

V Přerově mapovali umění ve veřejném prostoru
V Přerově mapovali umění ve veřejném prostoru
V Přerově mapovali umění ve veřejném prostoru
V Přerově mapovali umění ve veřejném prostoru
V Přerově mapovali umění ve veřejném prostoru

15. srpen 2018
Konference se zaměří na péči o moderní materiály v muzeích, galeriích, knihovnách a archivech

3. září se v Praze uskuteční konference Péče o moderní materiály v muzeích, galeriích a archivech. Setkání se zaměří na péči o moderní materiály v kulturních institucích České republiky. Pracovníci řady institucí budou prezentovat svou činnost ve výzkumu, péči a zásazích na sbírkových předmětech z plastů a budou představeny aktuální informace v této oblasti. Setkání se uskuteční v rámci činnosti pracovní skupiny „Plasty“ při Komisi konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií České republiky ve spolupráci s Odborem ochrany knihovních fondů Národní knihovnou České republiky, Ústavem chemické technologie restaurování památek Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Metodickým centrem konzervace při Technickém muzeu v Brně. Více na stránkách Metodického centra konzervace Technickém muzeu v Brně.

Péče o moderní materiály v muzeích, galeriích a archivech. Foto: Wellcome Library, London - Wikimedia Commons, CC-BY-4.0

15. červenec 2018
Zánik díla Zkrocená energie od Otakara Schindlera pro Důl Dukla

Projekt Sochy a města si mimo jiné klade za cíl, aby napomohl zabraňovat devastacím uměleckých děl z poválečného období v architektuře a ve veřejném prostoru. Zánik díla Zkrocená energie od Otakara Schindlera pro Důl Dukla v Havířově z roku 1958 zaznamenal kolega Jakub Ivánek.

Stav díla v roce 2016
Stav v roce 2018

30. červen 2018
Dekorativní stěna se skleněnou mozaikou v Brně-Líšni obnovena

Statutární město Brno iniciovalo restaurátorský zásah dekorativní stěny s mozaikou od Bohumíra Matala a architekta Radko Květa. Stěna byla vytvořena v roce 1989 v prostoru mezi panelovými domy při ulici Štefáčkova v Brně-Líšni podle staršího návrhu z 60. let. Stěna je tvořena třemi prefabrikovanými panely pokrytými mozaikou z kostek ze sintrovaného a litého (válcovaného) skla. Na severní straně byla mozaika transferována, ošetřena, doplněna a osazena zpět na sanovanou zeď. Mozaika na jižní straně zhotovená podle dochovaného návrhu Bohumíra Matala byla restaurována in situ stejně jako mozaika na bocích. Mladší oblouková stříška byla nahrazena novou v obdobném tvaru. Cílem zásahu, který se uskutečnil v letech 2017 až 2018, byla stabilizace hmotné podstaty díla a rehabilitace jeho výtvarného vyznění.

Mozaika před restaurováním
Poškození mozaiky před restaurátorským zásahem
Jižní stěna před a po restaurování
Severní stěna před a po restaurování
Mozaika před a po restaurování
Mozaika před a po restaurování
Oblouková stříška před a po restaurování

20. květen 2018
Naučná vycházka přiblíží uměleckou výzdobu kladenského sídliště

3. června se uskuteční vycházka nazvaná Tvůrci znamení na kladenských věžácích. Povede ji Alexandr Němec z pořádajícího spolku Halda a zaměří se na uměleckou výzdobu rozdělovských věžáků na Kladně 4 a sochaře, kteří se na ní podíleli. Více na stránkách spolku Halda a facebookové události.

Naučná vycházka přiblíží uměleckou výzdobu kladenského sídliště