Archiv aktualit

Archiv aktualit


30. červen 2018
Dekorativní stěna se skleněnou mozaikou v Brně-Líšni obnovena

Statutární město Brno iniciovalo restaurátorský zásah dekorativní stěny s mozaikou od Bohumíra Matala a architekta Radko Květa. Stěna byla vytvořena v roce 1989 v prostoru mezi panelovými domy při ulici Štefáčkova v Brně-Líšni podle staršího návrhu z 60. let. Stěna je tvořena třemi prefabrikovanými panely pokrytými mozaikou z kostek ze sintrovaného a litého (válcovaného) skla. Na severní straně byla mozaika transferována, ošetřena, doplněna a osazena zpět na sanovanou zeď. Mozaika na jižní straně zhotovená podle dochovaného návrhu Bohumíra Matala byla restaurována in situ stejně jako mozaika na bocích. Mladší oblouková stříška byla nahrazena novou v obdobném tvaru. Cílem zásahu, který se uskutečnil v letech 2017 až 2018, byla stabilizace hmotné podstaty díla a rehabilitace jeho výtvarného vyznění.

Mozaika před restaurováním
Poškození mozaiky před restaurátorským zásahem
Jižní stěna před a po restaurování
Severní stěna před a po restaurování
Mozaika před a po restaurování
Mozaika před a po restaurování
Oblouková stříška před a po restaurování

20. květen 2018
Naučná vycházka přiblíží uměleckou výzdobu kladenského sídliště

3. června se uskuteční vycházka nazvaná Tvůrci znamení na kladenských věžácích. Povede ji Alexandr Němec z pořádajícího spolku Halda a zaměří se na uměleckou výzdobu rozdělovských věžáků na Kladně 4 a sochaře, kteří se na ní podíleli. Více na stránkách spolku Halda a facebookové události.

Naučná vycházka přiblíží uměleckou výzdobu kladenského sídliště

16. květen 2018
Restaurovaná socha z 60. let se vrátila na hřbitov v Přerově

Značně poškozená socha Hudebník od Aloise Šutery z přerovského hřbitova byla restaurována v rámci projektu České umění 50.–80. let 20. století ve veřejném prostoru: evidence, průzkumy a restaurování. Restaurátorský zásah bude využit pro definování památkového postupu a metodiky pro dlouhodobou ochranu, konzervaci a restaurování.

Socha před restaurátorským zásahem
Osazování restaurované sochy
Restaurovaná socha zpět na přerovském hřbitově

12. květen 2018
Přednáška o uměleckých dílech ve veřejném prostoru Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Antikvariát a klub Fiducia pořádá 15. května přednášku Jakuba Ivánka, Evy Špačkové a Marie Šťastné, autorů knihy Univerzita a umění. Představí sbírku uměleckých děl, která v minulosti vznikla přímo v rámci architektury univerzity stejně jako ta, která do ní byla dodatečně zapojena. Přednáška přiblíží vybraná díla, jejich historii a významu pro areál školy i univerzitní prostředí. Více na stránkách antikvariátu a klubu Fiducia facebookové události.

Přednáška o uměleckých dílech ve veřejném prostoru Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

16. duben 2018
Nová kniha o nádraží v Ostravě-Vítkovicích přibližuje také jeho uměleckou výzdobu

Národní památkový ústav v Ostravě vydal publikaci Nádraží Ostrava-Vítkovice. Historie / architektura / památkový potenciál, kterou připravil kolektiv autorů pod vedením Martina Strakoše. Poukazuje mimo jiné na památkové hodnoty architektury a výtvarného umění druhé poloviny 20. století. Do knihy byla zařazena kapitola přibližující uměleckou výzdobu výpravní budovy a rozhovor se sklářským výtvarníkem Vladimírem Kopeckým. Více informací naleznete na stránkách Národního památkového ústavu.

Nová kniha o nádraží v Ostravě-Vítkovicích přibližuje také jeho uměleckou výzdobu

28. březen 2018
Dvě knižní novinky. O umělci spjatém s Ostravou a uměleckých dílech ve veřejném prostoru tamní technické univerzity

Jakub Ivánek pečuje o databázi Ostravské sochy, je členem našeho týmu a v minulém roce vyšly dvě knihy, jichž je spoluautor. Knihu nazvanou Lumír Čmerda – (nejen) reliéfy a ilustrace připravil Jakub Ivánek se Svatavou Urbanovou. Přibližuje život a dílo umělce působícího v 60. letech 20. století v Ostravě. Druhá kniha se jmenuje Univerzita a umění. Umělecká díla ve veřejném prostoru VŠB-TUO. Eva Špačková, Marie Šťastná a Jakub Ivánek v ní zpracovali soupis uměleckých děl ve veřejném prostoru Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Více informací naleznete v seznamu publikací Centra regionálních studií Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

Lumír Čmerda – (nejen) reliéfy a ilustrace
Univerzita a umění. Umělecká díla ve veřejném prostoru VŠB-TUO

28. únor 2018
Přednáška o sídlišti Ďáblice

Klub Za starou Prahu zve na přednášku Sídliště Ďáblice – adept na památkovou ochranu?, která se uskuteční 5. března v Juditině věži. Architektka Hana Řepková z Národního památkového ústavu bude hovořit mimo jiné také o výtvarných hodnotách sídliště a jeho umělecké výzdobě. Více na stránkách Klubu Za starou Prahu a facebookové události.

Přednáška o sídlišti Ďáblice

17. únor 2018
Dědictví „východní moderny“

V Drážďanech aktuálně plánují konverzi bývalé kantýny podniku Robotron, která se nachází poblíž Německého muzea hygieny a drážďanské radnice. Měla by se stát místem pro současné umění a kulturu. Městská galerie současného umění Kunsthaus Dresden a Zentrum für Baukultur Sachsen pořádají 27. února panelovou diskuzi nazvanou Dědictví „východní moderny“. Zaměří se na otázky spojené nejen s památkovou ochranou architektury 60. a 70. let, ale také s budoucností uměleckých děl, která vznikala jako výzdoba tehdejších staveb. Na diskuzi bude mimo jiné zastoupena iniciativa Ostmodern.org. Více na stránkách Kunsthaus Dresden - Städtische Galerie für Gegenwartskunst, ZFBK - Zentrum für Baukultur Sachsen, Ostmodern.org a na facebookové události.

Bývalá kantýna podniku Robotron v Drážďanech. Foto: Christian Gebhardt - Wikimedia Commons, CC-BY-SA-4.0

15. únor 2018
Komentovaná prohlídka výstavy o panelových sídlištích s Rostislavem Šváchou a přednáška Jany Kořínkové o umění na sídlištích

Projekt Paneláci vrcholí výstavou Bydliště: panelové sídliště. Ta je k vidění od ledna do května v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Z únorového doprovodného programu doporučujeme komentovanou prohlídku výstavy s profesorem Rostislavem Šváchou (20. února) a přednášku Jany Kořínkové Umění na sídlištích (27. února). Více na stránkách projektu Paneláci a Uměleckoprůmyslového musea.

Komentovaná prohlídka výstavy s profesorem Rostislavem Šváchou se uskuteční 20. února. Foto: Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Přednáška Jany Kořínkové Umění na sídlištích se uskuteční 27. února. Foto: Paneláci

29. leden 2018
Přednáška o architektuře ve službách Československých aerolinií

Klub Za starou Prahu zve na přednášku Reprezentační kanceláře ČSA v 60. letech, která se uskuteční 12. února v Juditině věži. Petra Papežová téma interiérů reprezentačních cestovních kanceláří ČSA a letiště Praha-Ruzyně v 60. letech zpracovala ve své diplomové práci. Více na stránkách Klubu Za starou Prahu a facebookové události.

Přednáška o architektuře ve službách Československých aerolinií