Archiv aktualit

Archiv aktualit


22. únor 2019
Laminátová plastika Slavoje Nejdla prochází restaurátorským průzkumem

Plastika Letící racci Slavoje Nejdla z 60. let byla v Plzni původně umístěna ve veřejném prostoru, pak ale skončila v depozitu. Odtud byla přemístěna a instalována v areálu kreativní zóny DEPO2015. Laminátová plastika byla nyní převezena do ateliéru, kde je na základě průzkumu plánována výměna zkorodované kovové konstrukce. V rámci projektu České umění 50.–80. let 20. století ve veřejném prostoru: evidence, průzkumy a restaurování je u vybraných děl prováděno restaurování, které slouží jako podklad pro definování památkového postupu a metodiky pro dlouhodobou ochranu, konzervaci a restaurování.

Laminátová plastika Slavoje Nejdla prochází restaurátorským průzkumem
Laminátová plastika Slavoje Nejdla prochází restaurátorským průzkumem
Laminátová plastika Slavoje Nejdla prochází restaurátorským průzkumem
Laminátová plastika Slavoje Nejdla prochází restaurátorským průzkumem
Laminátová plastika Slavoje Nejdla prochází restaurátorským průzkumem

10. únor 2019
Nově identifikovaná socha Zdeňka Palcra

Při archivní rešerši v rámci projektu se podařilo identifikovat sochu na dobových fotografiích Jana Svobody. Spolupráce s Centrem pro výzkum fotografie Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky přinesla zjištění, že na sídlišti 9. května v Sázavě se nalézá socha Zdeňka Palcra Symbol sklářů. Mezi panelovými domy se dochovala do současnosti. Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky děkujeme za zprostředkování dobových snímků vynikajícího autora Jana Svobody, který zaznamenal dílo Zdeňka Palcra a dalších českých umělců.

Nově identifikovaná socha Zdeňka Palcra
Nově identifikovaná socha Zdeňka Palcra
Nově identifikovaná socha Zdeňka Palcra
Nově identifikovaná socha Zdeňka Palcra

8. leden 2019
V rámci projektu probíhá restaurování další betonové sochy z 60. let

Torzo ženy na pražském sídlišti Jarov od Miroslava Jiravy bylo převezeno do ateliéru, kde se uskuteční restaurování této značně poškozené exteriérové sochy z roku 1964. V rámci projektu České umění 50.–80. let 20. století ve veřejném prostoru: evidence, průzkumy a restaurování je u vybraných děl prováděno restaurování, které slouží jako podklad pro definování památkového postupu a metodiky pro dlouhodobou ochranu, konzervaci a restaurování.

V rámci projektu probíhá restaurování další betonové sochy z 60. let
V rámci projektu probíhá restaurování další betonové sochy z 60. let
V rámci projektu probíhá restaurování další betonové sochy z 60. let
V rámci projektu probíhá restaurování další betonové sochy z 60. let
V rámci projektu probíhá restaurování další betonové sochy z 60. let

15. prosinec 2018
V rámci projektu byla publikována studie o mozaikářské dílně Ústředí uměleckých řemesel

Vladislava Říhová a Zuzana Křenková publikovaly novou studii v časopisu Průzkumy památek. Zaměřily se na činnost mozaikářské dílny Ústředí uměleckých řemesel, která se pokoušela v letech 1954–1993 navázat na meziválečný úspěch v Čechách vyvinutého skleněného materiálu na výrobu mozaik. Vzhledem k značné absenci písemných pramenů posloužily samotné realizace mozaik jako důležitá informační základna a jejich průzkum in situ přinesl řadu zjištění týkajících se především využívaných materiálů, technologií a technik mozaikářské práce. Autorky studie nekladly důraz na soupis děl, vzniklých v dílně, ale na charakterizování základních principů tvorby mozaikových zakázek od schválení spolupráce autora návrhu a architekta v umělecké komisi, přes schvalování návrhů kompozic, jejich prvotní vzorování v dílně, přípravu a osazení na místě.

Vladislava Říhová – Zuzana Křenková, Mozaikářská dílna Ústředí uměleckých řemesel a její předchůdci, Průzkumy památek XXV, 2018, č. 1, s. 113–132.

Více na stránkách časopisu Průzkumy památek.

V rámci projektu byla publikována studie o mozaikářské dílně Ústředí uměleckých řemesel

25. listopad 2018
Vychází kniha o umění ve veřejném prostoru bývalého východního Německa

Nová publikace DDR. Baubezogene Kunst s podtitulem Kunst im öffentlichen Raum 1950 bis 1990 přibližuje 120 dochovaných uměleckých děl v oblasti mezi Baltským mořem a Krušnými horami. Jejím autorem je architekt Martin Maleschka z Chotěbuze, který se dlouhodobě věnuje dokumentaci uměleckých děl z druhé poloviny 20. století ve veřejném prostoru bývalého východního Německa. Představení knihy se uskuteční 13. prosince v braniborském Eisenhüttenstadtu v Dokumentačním centru každodenního života v NDR. Více na stránkách nakladatelství DOM publishers a na facebookové události.

Vychází kniha o umění ve veřejném prostoru bývalého východního Německa

21. říjen 2018
Výstava textilní výtvarnice Inez Tuschnerové v Moravské galerii v Brně

Do 27. ledna 2019 je v brněnském Pražákově paláci k vidění výstava přibližující tvorbu textilní výtvarnice a kostýmní návrhářky Inez Tuschnerové (1932–2015). Jako jedna z prvních umělkyň pracovala s technikou art protis a je autorkou řady monumentálních realizací v architektuře a veřejném prostoru. Více na stránkách Moravské galerie v Brně

Výstava textilní výtvarnice Inez Tuschnerové v Moravské galerii v Brně

16. říjen 2018
V rámci projektu vznikla studie o Antonínu Gajduškovi

Iniciátorky projektu Vladislava Říhová a Zuzana Křenková publikovaly studii v časopisu Slovácko (2017, č. 1), který vydává Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Studie se věnuje Antonínu Gajduškovi a přináší soupis jeho uměleckých děl ve veřejném prostoru. Více o časopisu Slovácko na stránkách Slováckého muzea v Uherském Hradišti.

Vladislava Říhová – Zuzana Křenková, Antonín Gajdušek (1927–2001), soupis uměleckých děl ve veřejném prostoru, Slovácko LIX, 2017, č. 1, s. 281–300.

V rámci projektu vznikla studie o Antonínu Gajduškovi

26. září 2018
Výstava Nebezpečný V. K. Novák přibližuje také realizace ve veřejném prostoru

Do 11. listopadu je v Galerii Národní technické knihovny k vidění výstava sochaře a šperkaře Vratislava Karla Nováka (1942–2014), který vytvořil mnoho kinetických kovových plastik umístěných ve veřejném prostoru v Čechách i v zahraničí. V současnosti se z realizovaných plastik Vratislava Karla Nováka nacházejí ve veřejném prostoru již jen dvě třetiny a ne všechny jsou v dobrém technickém stavu. Více na stránkách galerie a na facebooku.

Výstava Nebezpečný V. K. Novák přibližuje také realizace ve veřejném prostoru

20. září 2018
Přednáška a vycházka po Blansku se zaměří na umělecká díla ve veřejném prostoru

Galerie města Blanska připravila doprovodný program k probíhající výstavě V toku času o kulturní a společenské scéně Blanska v rozmezí let 1945–1989 s přesahy do současnosti. Uskuteční se výtvarné dílny, projekce filmů a přednášky. 26. září bude hovořit Jana Kořínková o poválečném umění v architektuře a veřejném prostoru. 6. října se uskuteční vycházka s Pavlem Svobodou po blanenských sochách ve městě. Více na facebookovém profilu Galerie města Blanska.

Přednáška a vycházka po Blansku se zaměří na umělecká díla ve veřejném prostoru

12. září 2018
Vycházka se zaměří na uměleckou výzdobu sídliště Ďáblice

23. září se uskuteční vycházka nazvaná Sídliště Ďáblice a jeho „domovní znamení“. Provázet bude Helena Macháčková z pořádajícího Divadla Kámen. Zaměří se na umělecká díla v centrální části sídliště a především na dochovanou výzdobu vstupních hal obytných a výškových domů, takzvaná domovní znamení. Více na stránkách Divadla Kámen a facebookové události.

Vycházka se zaměří na uměleckou výzdobu sídliště Ďáblice