Záznamy

Zadání odpovídá 14 záznamů. Přejít na vyhledávání v mapě.
Přihlášení pro pracovníky projektu.

(počet záznamů není konečný, projekt stále probíhá)
Foto / č. Název Autorství Datace Obec
23505
Skulptura se symboly srpu a kladiva
kolem roku 1980 Beroun
23507
Plastika na rozptylové loučce 1972 Beroun
137
Trojice 1976 Beroun
8387
V. I. Lenin 1973 Beroun
11679
Soubor mosazných vybavovacích předmětů pro lékárnu
Robert Ritschel (*1943) (hlavní autor)
1983 Beroun
11680
Kovová fontána před poliklinikou
Karel Kronych (*1926) (hlavní autor)
1983 Beroun
11677
Měděné nápisy na poliklinice
Karel Kronych (*1926) (hlavní autor)
1983 Beroun
10820
Reliéf na fasádě obchodního domu Květ 1987 Beroun
10819
Označení obchodního střediska Květ
Jitka Sladká (1950) (hlavní autor)
1987 Beroun
680
Barevná vitráž v čelní stěně nádraží 1969 Beroun
1853
Nápisy pro obchodní dům Máj 1981 Beroun
23504
Plastika pro obchodní dům Máj 1981 Beroun
8389
Pomník bojovníkům za svobodu 1948–1951 Beroun
9913
Skulptura "Sepětí" pro bazén před Kulturním domem 1977 Beroun