Záznamy

Zadání odpovídá 14 záznamů. Přejít na vyhledávání v mapě.
Přihlášení pro pracovníky projektu.

(počet záznamů není konečný, projekt stále probíhá)
Foto / č. Název Autorství Datace Obec
8818
Reliéf v průčelí budovy podniku Harmonika
1980–1985 Louny
8511
Kašna v atriu nákupního střediska Luna
1970–1979 Louny
8850
Pomník padlým v I. a II. světové válce 1977 Louny
24688
Keramické reliéfy s budovatelskou tematikou nad vchody do bytových domů 1951–1953 Louny
526
Pomník osvobození Loun 1946–1947 Louny
6081
Reliéfy v průčelí nemocnice
Adolf Havelka (1930–2015) (hlavní autor)
1984–1985 Louny
6088
Keramická figurální plastika a plastika květ (kašna) pro nákupní středisko
Eva Tesařová (1928-2004) (hlavní autor)
1985 Louny
3251
Šťastné mládí
Vl. Svoboda (další autor)
1979 Louny
6079
Mozaika "Rodina" v průčelí základní školy 1985 Louny
22879
Pomník obětem 2. světové války neuvedeno Louny
5357
Pomník Benedikta Rejta 1986 Louny
13046
Žena 1989 Louny
24063
Reliéf pro kavárnu Ohře 1969 Louny
9933
Mříž pro kavárnu Ohře 1969 Louny